geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-28 14:25:57
g'
admin
120

2015-11-16 21:32:11
c
major
c8 e16 f g8 a16 b c8 c, r8 c'16 b a16 b c g f4\prall e r16 g,16 \times 2/3 {c16[ d e]} d16 g, \times 2/3 {d' e f} e16 a, \times 2/3 {e' fis g} fis8 d r16 d16 \times 2/3 {fis g a} g16 e \times 2/3 {g a b} a16 d, \times 2/3 {a' b c} b8 g r16 g16[ fis g] b16 g fis g c g fis g d'8.[ c16] b16 a g fis g8. fis16 e16 d c b e8. d16 c16 b a g fis8 d' c8.\prall b32 a b16 fis' g b, a8.\prall g16 g4 r4 c8 e16 f g8 a16 b c8 c, r8 c'16 b a16 b c g f4\prall e4 r8 g8 \times 2/3 {a16[ g f]} \times 2/3 {f e d} \times 2/3 {d[ c b]} \times 2/3 {b a g} \times 2/3 {g'16[ f e]} \times 2/3 {e d c} \times 2/3 {c[ b a]} \times 2/3 {a g f} d'4^"1)" r16 g,16 d' f \times 2/3 {e16 d c} a'16. c,32 b4\prall c r4 g'8 c, c4\prall a'8 c, c4\prall g'8 c, c4\prall a'8 c, c4 b'8 c, c4\prall \times 2/3 {c'16[ b a]} \times 2/3 {a g f} \times 2/3 {f[ e d]} \times 2/3 {d c b} \times 2/3 {b16[ a g]} f8 r16 f16 \times 2/3 {d'16 e f} e16 b' c e, d4\prall c8 d g, b c2^"2)"\fermata \fine ...
4/4
admin JaspervdBergh
Bij de melodie is een baspartij genoteerd in de bron. 1) D-mineur akkoord in sextligging. 2) Dubbelgreep.

2015-11-19 16:08:12
c8 e16 f g8 a16 b c8 c, r8 c'16 b a16 b c g f4\prall e r16 g,16 \times 2/3 {c16[ d e]} d16 g, \times 2/3 {d' e f} e16 a, \times 2/3 {e' fis g} fis8 d r16 d16 \times 2/3 {fis g a} g16 e \times 2/3 {g a b} a16 d, \times 2/3 {a' b c} b8 g r16 g16[ fis g] b16 g fis g c g fis g d'8.[ c16] b16 a g fis g8. fis16 e16 d c b e8. d16 c16 b a g fis8 d' c8.\prall b32 a b16 fis' g b, a8.\prall g16 g4 r4 c8 e16 f g8 a16 b c8 c, r8 c'16 b a16 b c g f4\prall e4 r8 g8 \times 2/3 {a16[ g f]} \times 2/3 {f e d} \times 2/3 {d[ c b]} \times 2/3 {b a g} \times 2/3 {g'16[ f e]} \times 2/3 {e d c} \times 2/3 {c[ b a]} \times 2/3 {a g f} d'4^"1)" r16 g,16 d' f \times 2/3 {e16 d c} a'16. c,32 b4\prall c r4 g'8 c, c4\prall a'8 c, c4\prall g'8 c, c4\prall a'8 c, c4 b'8 c, c4\prall \times 2/3 {c'16[ b a]} \times 2/3 {a g f} \times 2/3 {f[ e d]} \times 2/3 {d c b} \times 2/3 {b16[ a g]} f8 r16 f16 \times 2/3 {d'16 e f} e16 b' c e, d4\prall c8 d g, b c2^"2)"\fermata \fine a8 c16 d e8 fis16 gis a8 a, r16 a'16 b c fis,16 b c d e,8 gis\prall a8 a, r16 c'16 b a b16 e, fis gis a16 c b a g8 e r16 c'16 b a b16 e, fis gis a16 c b a g8 e r8 b'8 \times 2/3 {c16[ b a]} \times 2/3 {a g fis} \times 2/3 {fis[ e dis]} \times 2/3 {dis cis b} a'4^"2)" r16 a16 g fis \times 2/3 {g16 fis e} b'16. e,32 dis4\prall e r8 g8 \times 2/3 {g16[ a bes]} \times 2/3 {bes a g} \times 2/3 {g[ f e]} \times 2/3 {e d cis} \times 2/3 {cis[ b a]} bes8^"2)" r16 bes16 a g \times 2/3 {f16 e d} a'16. f32^"2)" cis4\prall d4 r8 d'8 \times 2/3 {d16[ e f]} \times 2/3 {f e d} \times 2/3 {d[ c b]} \times 2/3 {b a g} f4 r16 f d' f, e16 g a b c8 c c b r4 ^"D.C.FinalSigno" \bar "|." ...

2017-12-06 14:34:00
Bij de melodie is een baspartij genoteerd in de bron. 1) D-mineur akkoord in sextligging. akkoord. 2) Dubbelgreep.

2017-12-06 14:34:00
treble
c8 e16 f g8 a16 b c8 c, r8 c'16 b a16 b c g f4\prall e r16 g,16 \times 2/3 {c16[ d e]} d16 g, \times 2/3 {d' e f} e16 a, \times 2/3 {e' fis g} fis8 d r16 d16 \times 2/3 {fis g a} g16 e \times 2/3 {g a b} a16 d, \times 2/3 {a' b c} b8 g r16 g16[ fis g] b16 g fis g c g fis g d'8.[ c16] b16 a g fis g8. fis16 e16 d c b e8. d16 c16 b a g fis8 d' c8.\prall b32 a b16 fis' g b, a8.\prall g16 g4 r4 c8 e16 f g8 a16 b c8 c, r8 c'16 b a16 b c g f4\prall e4 r8 g8 \times 2/3 {a16[ g f]} \times 2/3 {f e d} \times 2/3 {d[ c b]} \times 2/3 {b a g} \times 2/3 {g'16[ f e]} \times 2/3 {e d c} \times 2/3 {c[ b a]} \times 2/3 {a g f} d'4^"1)" r16 g,16 d' f \times 2/3 {e16 d c} a'16. c,32 b4\prall c r4 g'8 c, c4\prall a'8 c, c4\prall g'8 c, c4\prall a'8 c, c4 b'8 c, c4\prall \times 2/3 {c'16[ b a]} \times 2/3 {a g f} \times 2/3 {f[ e d]} \times 2/3 {d c b} \times 2/3 {b16[ a g]} f8 r16 f16 \times 2/3 {d'16 e f} e16 b' c e, d4\prall c8 d g, b c2^"2)"\fermata \fine a8 c16 d e8 fis16 gis a8 a, r16 a'16 b c fis,16 b c d e,8 gis\prall a8 a, r16 c'16 b a b16 e, fis gis a16 c b a g8 e r16 c'16 b a b16 e, fis gis a16 c b a g8 e r8 b'8 \times 2/3 {c16[ b a]} \times 2/3 {a g fis} \times 2/3 {fis[ e dis]} \times 2/3 {dis cis b} a'4^"2)" r16 a16 g fis \times 2/3 {g16 fis e} b'16. e,32 dis4\prall e r8 g8 \times 2/3 {g16[ a bes]} \times 2/3 {bes a g} \times 2/3 {g[ f e]} \times 2/3 {e d cis} \times 2/3 {cis[ b a]} bes8^"2)" r16 bes16 a g \times 2/3 {f16 e d} a'16. f32^"2)" cis4\prall d4 r8 d'8 \times 2/3 {d16[ e f]} \times 2/3 {f e d} \times 2/3 {d[ c b]} \times 2/3 {b a g} f4 r16 f d' f, e16 g a b c8 c c b r4 ^"D.C.FinalSigno" r4\dcf \bar "|." ...
JaspervdBergh ellenvdg