geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-28 14:25:57
g'
admin
120

2015-11-19 16:07:02
f
major
4
r16 c d e f8^"1)" f^"1)" f^"1)" f^"1)" f[^"1)" e16 d] c bes a g f16[ e f g] a g a bes c8 c, r16 c'16 d e f8^"1)" f^"1)" f^"1)" f^"1)" f[^"1)" e16 d] c bes a g f16[ e f g] a g a bes c8 c, r8 c'16 d es8 es es es a16[ fis es c] a' fis es c a'[ fis es c] a' fis es c bes8[\prall a16 c] g8 g16 a bes8 bes bes bes g'16[ e cis ais] g'16 e cis ais g'[ e cis ais] g' e cis ais a8[ g16 a] f8 f16 g as8 as as as d16[ b as f] d'16 b as f d'16[ b as f] d' b as f e'8[\prall d16 e] f8 b, a16[ c f a,] g bes e g, f'4^"1)" r16 c d e \bar "||" f16[ c d e] f c d e f[ c d e] f c d e f8 f f4\prall \grace {e16 f} g8 c r16 g f g a16[ g f e] d f g a g[ f e d] c e g bes f16[ g a g] f e d c b8 g r8 g'8^"1)" g8[^"1)" c16 g] f8^"1)" b16 f e8[^"1)" a16 e] d8^"1)" g g8[^"1)" c16 g] f8^"1)" b16 f e8[^"1)" a16 e] d8^"1)" g a16[ f g a] b g a c c8 a g f e16 f g c, d4\prall c4^"1)" r16 g16 a b c8^"1)" c^"1)" c^"1)" c^"1)" c^"1)" b16 a g16[ f e d] c16[ b c d] e d e f g8 g, r16 g'16 a b c8^"1)" c^"1)" c^"1)" c^"1)" c^"1)" b16 a g16[ f e d] c16[ b c d] e d e f g8 g, r8 g'16 a bes8 bes bes bes g'16[ e bes g] g' e bes g g'16[ e bes g] g'[ e bes g] a16 g f8 r8 c'8 d16[ c d c] d c d c f[ e f e] f e d c d16[ c d c] d c d c f[ e f e] f e d c a'16[^"2)" g a g] a g a g bes[ a bes a] bes a g f a16[ g a g] a g a g bes[ a bes a] bes a g f g16[ f g f] g f e d cis[ b cis d] e d e cis d16[ cis d e] f e f d cis[ b cis d] e d e cis d16[ b a g] f8 e d4 r16 a'16 b cis d8^"1)" d^"1)" d^"1)" d^"1)" d[^"1)" c16 b] a g f e d16[ cis d e] f e f g a8 a, r16 a'16 b cis d8^"1)" d^"1)" d^"1)" d^"1)" d[^"1)" cis16 bes] a g f e d16[ cis d e] f e f g a8 a, r8 a'16 bes c8 \times 2/3 {c16 d es} d8[ c] bes8[\prall a16 bes] g8 g16 a bes8 \times 2/3 {bes16 c d} c8[ bes] a8[\prall g16 a] f8 c' d16[ bes a g] e' c bes a f'[ d c bes] g' e d c a'16[ f e d] bes'8^"1)" a^"1)" a^"1)" g^"1)" r16 c,16 d e \dc \bar "|." ...
2/2
admin JaspervdBergh
Bij de melodie is een baspartij genoteerd in de bron. 1) Dubbelgreep. 2) De maten 28-31 bevatten dubbelgrepen.

2017-11-22 15:10:03
r16 c d e f8^"1)" f^"1)" f^"1)" f^"1)" f[^"1)" e16 d] c bes a g f16[ e f g] a g a bes c8 c, r16 c'16 d e f8^"1)" f^"1)" f^"1)" f^"1)" f[^"1)" e16 d] c bes a g f16[ e f g] a g a bes c8 c, r8 c'16 d es8 es es es a16[ fis es c] a' fis es c a'[ fis es c] a' fis es c bes8[\prall a16 c] g8 f,8 g16 a bes8 bes bes bes g'16[ e cis ais] g'16 e cis ais g'[ e cis ais] g' e cis ais a8[ g16 a] f8 f16 g as8 as as as d16[ b as f] d'16 b as f d'16[ b as f] d' b as f e'8[\prall d16 e] f8 b, a16[ c f a,] g bes e g, f'4^"1)" r16 c d e \bar "||" f16[ c d e] f c d e f[ c d e] f c d e f8 f f4\prall \grace {e16 f} g8 c c, r16 g g' f g a16[ g f e] d f g a g[ f e d] c e f g bes f16[ g a g] f e d c b8 g r8 g'8^"1)" g8[^"1)" c16 g] f8^"1)" b16 f e8[^"1)" a16 e] d8^"1)" g g8[^"1)" c16 g] f8^"1)" b16 f e8[^"1)" a16 e] d8^"1)" g a16[ f g a] b g a c c8 a g f e16 f g c, d4\prall c4^"1)" r16 g16 a b c8^"1)" c^"1)" c^"1)" c^"1)" c^"1)" b16 a g16[ f e d] c16[ b c d] e d e f g8 g, r16 g'16 a b c8^"1)" c^"1)" c^"1)" c^"1)" c^"1)" b16 a g16[ f e d] c16[ b c d] e d e f g8 g, r8 g'16 a bes8 bes bes bes g'16[ e bes g] g' e bes g g'16[ e bes g] g'[ e bes g] a16 g f8 r8 c'8 d16[ c d c] d c d c f[ e f e] f e d c d16[ c d c] d c d c f[ e f e] f e d c a'16[^"2)" g a g] a g a g bes[ a bes a] bes a g f a16[ g a g] a g a g bes[ a bes a] bes a g f g16[ f g f] g f e d cis[ b cis d] e d e cis d16[ cis d e] f e f d cis[ b cis d] e d e cis d16[ b bes a g] f8 e d4 r16 a'16 b cis d8^"1)" d^"1)" d^"1)" d^"1)" d[^"1)" c16 b] a g f e d16[ cis d e] f e f g a8 a, r16 a'16 b cis d8^"1)" d^"1)" d^"1)" d^"1)" d[^"1)" cis16 bes] a g f e d16[ cis d e] f e f g a8 a, r8 a'16 bes c8 \times 2/3 {c16 d es} d8[ c] bes8[\prall a16 bes] g8 g16 a bes8 \times 2/3 {bes16 c d} c8[ bes] a8[\prall g16 a] f8 c' d16[ bes a g] e' c bes a f'[ d c bes] g' e d c a'16[ f e d] bes'8^"1)" a^"1)" a^"1)" g^"1)" r16 c,16 d e \dc \bar "|." ...

2017-11-22 15:10:03
JaspervdBergh martineb

2017-12-27 11:49:17
treble
r16 c d e f8^"1)" f^"1)" f^"1)" f^"1)" f[^"1)" f8 f f f f[ e16 d] c bes a g f16[ e f g] a g a bes c8 c, r16 c'16 d e f8^"1)" f^"1)" f^"1)" f^"1)" f[^"1)" f8 f f f f[ e16 d] c bes a g f16[ e f g] a g a bes c8 c, r8 c'16 d es8 es es es a16[ fis es c] a' fis es c a'[ fis es c] a' fis es c bes8[\prall a16 c] f,8 g16 a bes8 bes bes bes g'16[ e cis ais] g'16 e cis ais g'[ e cis ais] g' e cis ais a8[ g16 a] f8 f16 g as8 as as as d16[ b as f] d'16 b as f d'16[ b as f] d' b as f e'8[\prall d16 e] f8 b, a16[ c f a,] g bes e g, f'4^"1)" f'4 r16 c d e \bar "||" f16[ c d e] f c d e f[ c d e] f c d e f8 f f4\prall \grace {e16 f} g8 c, r16 g' f g a16[ g f e] d f g a g[ f e d] c e f g f16[ g a g] f e d c b8 g r8 g'8^"1)" g8[^"1)" g'8 g8[ c16 g] f8^"1)" f8 b16 f e8[^"1)" e8[ a16 e] d8^"1)" d8 g g8[^"1)" g8[ c16 g] f8^"1)" f8 b16 f e8[^"1)" e8[ a16 e] d8^"1)" d8 g a16[ f g a] b g a c c8 a g f e16 f g c, d4\prall c4^"1)" c4 r16 g16 a b c8^"1)" c^"1)" c^"1)" c^"1)" c^"1)" c8 c c c c b16 a g16[ f e d] c16[ b c d] e d e f g8 g, r16 g'16 a b c8^"1)" c^"1)" c^"1)" c^"1)" c^"1)" c8 c c c c b16 a g16[ f e d] c16[ b c d] e d e f g8 g, r8 g'16 a bes8 bes bes bes g'16[ e bes g] g' e bes g g'16[ e bes g] g'[ e bes g] a16 g f8 r8 c'8 d16[ c d c] d c d c f[ e f e] f e d c d16[ c d c] d c d c f[ e f e] f e d c a'16[^"2)" a'16[ g a g] a g a g bes[ a bes a] bes a g f a16[ g a g] a g a g bes[ a bes a] bes a g f g16[ f g f] g f e d cis[ b cis d] e d e cis d16[ cis d e] f e f d cis[ b cis d] e d e cis d16[ bes a g] f8 e d4 r16 a'16 b cis d8^"1)" d^"1)" d^"1)" d^"1)" d[^"1)" d8 d d d d[ c16 b] a g f e d16[ cis d e] f e f g a8 a, r16 a'16 b cis d8^"1)" d^"1)" d^"1)" d^"1)" d[^"1)" d8 d d d d[ cis16 bes] a g f e d16[ cis d e] f e f g a8 a, r8 a'16 bes c8 \times 2/3 {c16 d es} d8[ c] bes8[\prall a16 bes] g8 g16 a bes8 \times 2/3 {bes16 c d} c8[ bes] a8[\prall g16 a] f8 c' d16[ bes a g] e' c bes a f'[ d c bes] g' e d c a'16[ f e d] bes'8^"1)" a^"1)" a^"1)" g^"1)" bes'8 a a g r16 c,16 d e \dc \bar "|." ...
martineb ellenvdg
Bij de melodie is een baspartij genoteerd in de bron. 1) Dubbelgreep. 2) De maten 28-31 bevatten dubbelgrepen. Dubbelgrepen in bron.