geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-28 14:25:57
g'
admin
120

2015-11-22 16:56:43
a
minor
4
c4 b4\prall a gis\prall a8 gis a b c d e4 a,8 b c d e4 a, c4 b4\prall a gis\prall a8 gis a b c d e4 f8 e d c b2\fermata \bar ":..:" g'4 g4 a8 g f e f2\prall d8 e f4 g8 f e d e2\prall c8 d e4 f8 e d\prall c d4 e8 d c\prall b c4 d8 c b\prall a gis4\prall e d' d4 c\prall b c2\mordent e4 f4 d cis\prall d2 e4 f4 g8 f e\prall d e4 f8 e d\prall c b4\prall a gis\prall a2 \bar ":|." ...
3/4
admin JaspervdBergh
Bij de melodie is een baspartij genoteerd in de bron.