geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-28 14:25:57
g'
admin
120

2015-11-29 10:16:19
c
major
c4 g'8 a g f e4\prall d8 e c4 c4 f8 e d c b4\prall a8 b g4 c8 g c g d' g, e'8 g, e' g, d' g, f'4^"1)" f^"1)" e^"1)" d8 c b a g4 c4 g'8 a g f e4\prall d8 e c4 c4 f8 e d c b4\prall a8 b g4 a4\prall g8 a f4 g4\prall f8 g e4 d4 c' b\prall c2.^"2)"\fermata \bar ":..:" e4 c8 d e f d4.\prall d8 g b, c8 b c e d c b4\prall a8 b g4 g'8 d g d a' d, b'4 a8 g fis d g4 a fis^"+" g2. g8 e c e g c, f8 d g, d' f g, e'8 c f, c' f a, b4.\prall a8 g4 c8 g c g d' g, e'8 g, e' g, d' g, f'4^"1)" f^"1)" e^"1)" d2.\prall c4 g'8 a g f e4\prall d8 e c4 c4 f8 e d c b4\prall a8 b g4 a8 f d a' g f g8 e c g' a b c8 e, d c' b d c2.^"2)"\fermata \bar ":|." ...
3/4
admin JaspervdBergh
Bij de melodie is een baspartij genoteerd in de bron. 1) Dubbelgreep. 2) C-majeur akkoord.