geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-28 14:25:57
g'
admin
120

2015-12-06 16:49:54
d
major
d2 e4 fis4\prall e8 fis d4 a'4 b cis\prall d8 cis d e d4 e4 fis g a4 g8 fis e d e4 a, cis\prall d2.\fermata \bar ":..:" e4 e e e8 d cis d e fis e8 d cis d e cis a4. cis8 d e fis4 fis fis fis8 e d e fis g fis8 e d e fis d b4. d8 e fis g8 a g4 fis e8 fis e4 d cis8 d cis4 b a8 b a4 g fis8 g fis4 e4 d8 cis d e fis g a4 d cis\prall d2.\fermata \bar ":|." ...
3/4
admin JaspervdBergh
Bij de melodie is een baspartij genoteerd in de bron.