geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-28 14:25:57
g'
admin
120

2016-02-06 13:06:05
f
major
f'8 c f g8 c, g' a8 c, a' g16 f g8 r8 f8 c f g8 c, g' a8 c, a' b,8 g g' g8 f4 f8 e4 e8 d4 d8 c4 c8 b4^"+" c4. \bar ":..:" r16 f16 e d c bes a16 g f g a bes c16 bes a bes c d es16 d c d es f d8 bes bes, r16 g''16 f e d c b16 a g a b c d16 c b c d e f16 e d e f g e8 g, c, r16 a'' g f e d cis16 b a b cis d e16 d cis d e f g16 f e f g a f8.^"+" e16 d8 a16 d a d a d b16 d b d b d b16 e b e b e cis16 e cis e cis e cis16 f cis f cis f d16 f d f d f d16 g d g d g cis,16 b a b cis d e16 d cis d e f g16 f e f g a g16 f e f g a f8.\prall e16 d8 e8 a, cis d8 a d e8 a, e' f8 a, f' e16 d e8 r8 d8 a d e8 a, e' f8 a, f' gis,8 e e' e8 d4 d8 c4 c8 b4 bes8 a4 a8 gis4 a16 a' a a a a a,16 a' a a a a a,16 g' g g g g a,16 g' g g g g fis16 d d d d d ...
3/8
admin JaspervdBergh
Bij de melodie is een baspartij genoteerd in de bron.

2016-02-06 17:12:14
f'8 c f g8 c, g' a8 c, a' g16 f g8 r8 f8 c f g8 c, g' a8 c, a' b,8 g g' g8 f4 f8 e4 e8 d4 d8 c4 c8 b4^"+" c4. \bar ":..:" r16 f16 e d c bes a16 g f g a bes c16 bes a bes c d es16 d c d es f d8 bes bes, r16 g''16 f e d c b16 a g a b c d16 c b c d e f16 e d e f g e8 g, c, r16 a'' g f e d cis16 b a b cis d e16 d cis d e f g16 f e f g a f8.^"+" e16 d8 a16 d a d a d b16 d b d b d b16 e b e b e cis16 e cis e cis e cis16 f cis f cis f d16 f d f d f d16 g d g d g cis,16 b a b cis d e16 d cis d e f g16 f e f g a g16 f e f g a f8.\prall e16 d8 e8 a, cis d8 a d e8 a, e' f8 a, f' e16 d e8 r8 d8 a d e8 a, e' f8 a, f' gis,8 e e' e8 d4 d8 c4 c8 b4 bes8 a4 a8 gis4 a16 a' a a a a a,16 a' a a a a a,16 g' g g g g a,16 g' g g g g fis16 d d d d d d,16 d' d d d d d,16 c' c c c c d,16 c' c c c c d,16 c' c c c c b16 g' g g g g g,16 g' g g g g g,16 f' f f f f g,16 f' f f f f e16 c c c c c c,16 c' c c c c c,16 bes' bes bes bes bes c,16 bes' bes bes bes bes a16 f' f es es d d16 g g f f e e16 a a g g f f16 bes bes a a g a16 c c bes c a bes16 f bes c bes a gis16 a b a b gis a16 b c b c a b16 a b c b a gis16 f e8 a f16 e d f e d c16 b a8 a' c16 b a8 a'8 c,8 b4 ...

2016-02-10 16:03:00
f'8 c f g8 c, g' a8 c, a' g16 f g8 r8 f8 c f g8 c, g' a8 c, a' b,8 g g' g8 f4 f8 e4 e8 d4 d8 c4 c8 b4^"+" c4. \bar ":..:" r16 f16 e d c bes a16 g f g a bes c16 bes a bes c d es16 d c d es f d8 bes bes, r16 g''16 f e d c b16 a g a b c d16 c b c d e f16 e d e f g e8 g, c, r16 a'' g f e d cis16 b a b cis d e16 d cis d e f g16 f e f g a f8.^"+" e16 d8 a16 d a d a d b16 d b d b d b16 e b e b e cis16 e cis e cis e cis16 f cis f cis f d16 f d f d f d16 g d g d g cis,16 b a b cis d e16 d cis d e f g16 f e f g a g16 f e f g a f8.\prall e16 d8 e8 a, cis d8 a d e8 a, e' f8 a, f' e16 d e8 r8 d8 a d e8 a, e' f8 a, f' gis,8 e e' e8 d4 d8 c4 c8 b4 bes8 a4 a8 gis4 a16 a' a a a a a,16 a' a a a a a,16 g' g g g g a,16 g' g g g g fis16 d d d d d d,16 d' d d d d d,16 c' c c c c d,16 c' c c c c d,16 c' c c c c b16 g' g g g g g,16 g' g g g g g,16 f' f f f f g,16 f' f f f f e16 c c c c c c,16 c' c c c c c,16 bes' bes bes bes bes c,16 bes' bes bes bes bes a16 f' f es es d d16 g g f f e e16 a a g g f f16 bes bes a a g a16 c c bes c a bes16 f bes c bes a gis16 a b a b gis a16 b c b c a b16 a b c b a gis16 f e8 a f16 e d f e d c16 b a8 a' c16 c,16 b a8 a'8 c,8 b4 a8 e a b8 e b c8 e, c' b16 a b8 r8 a8 e a b e, b' c8 e, c' b16 a b8 r8 c8 g c d8 g, d' e8 g, e' d16 c d8 r8 c8 g c d8 g, d' e8 g, e' d8 g, g' g8 f4 f8 e4 e8 d4 d8 c4 c8 bes4 bes16 a bes e f g bes,16 a bes e f g bes,16 a bes e f g a,8 c f f8 d f a,8 c f f8 d f a,8 c f g,8 c e g,8 c e f16^"1)" bes c bes c a g16 a bes a bes g a16 bes c bes c a g8 c, r8 a'16^"2)" bes c bes c a g16 a bes a bes g a16 bes c bes c a g8 c, r8 r16 f e f c f d16 f e d g8 r16 g f g d g e16 g f e a8 r16 a16 g a e a f16 a g f bes8 r16 bes16 a bes f bes g16 bes a g c8 r16 c bes c g c a4 r8 f8 e r8 e8 d r8 d8 c r8 c8 bes r8 bes8 a f' r8 g, e' f4 r8 f8 e r8 e8 d r8 d8 c r8 c8 bes r8 bes8 a f' r8 g, e' f8 f4 f8 e e f4. \fine \bar "|." ...
Bij de melodie is een baspartij genoteerd in de bron. 1) De maten 118-120 bevatten dubbelgrepen. 2) De maten 122-124 bevatten dubbelgrepen.

2016-02-12 17:44:49
f'8 c f g8 c, g' a8 c, a' g16 f g8 r8 f8 c f g8 c, g' a8 c, a' b,8 g g' g8 f4 f8 e4 e8 d4 d8 c4 c8 b4^"+" c4. \bar ":..:" r16 f16 e d c bes a16 g f g a bes c16 bes a bes c d es16 d c d es f d8 bes bes, r16 g''16 f e d c b16 a g a b c d16 c b c d e f16 e d e f g e8 g, c, r16 a'' g f e d cis16 b a b cis d e16 d cis d e f g16 f e f g a f8.^"+" e16 d8 a16 d a d a d b16 d b d b d b16 e b e b e cis16 e cis e cis e cis16 f cis f cis f d16 f d f d f d16 g d g d g cis,16 b a b cis d e16 d cis d e f g16 f e f g a g16 f e f g a f8.\prall e16 d8 e8 a, cis d8 a d e8 a, e' f8 a, f' e16 d e8 r8 d8 a d e8 a, e' f8 a, f' gis,8 e e' e8 d4 d8 c4 c8 b4 bes8 \ficta b8 a4 a8 gis4 a16 a' a a a a a,16 a' a a a a a,16 g' g g g g a,16 g' g g g g fis16 d d d d d d,16 d' d d d d d,16 c' c c c c d,16 c' c c c c d,16 c' c c c c b16 g' g g g g g,16 g' g g g g g,16 f' f f f f g,16 f' f f f f e16 c c c c c c,16 c' c c c c c,16 bes' bes bes bes bes c,16 bes' bes bes bes bes a16 f' f es es d d16 g g f f e e16 a a g g f f16 bes bes a a g a16 c c bes c a bes16 f bes c bes a gis16 a b a b gis a16 b c b c a b16 a b c b a gis16 f e8 a f16 e d f e d c16 b a8 a' c,16 b a8 a'8 c,8 b4 a8 e a b8 e b c8 e, c' b16 a b8 r8 a8 e a b e, b' c8 e, c' b16 a b8 r8 c8 g c d8 g, d' e8 g, e' d16 c d8 r8 c8 g c d8 g, d' e8 g, e' d8 g, g' g8 f4 f8 e4 e8 d4 d8 c4 c8 bes4 bes16 a bes e f g bes,16 a bes e f g bes,16 a bes e f g a,8 c f f8 d f a,8 c f f8 d f a,8 c f g,8 c e g,8 c e f16^"1)" bes c bes c a g16 a bes a bes g a16 bes c bes c a g8 c, r8 a'16^"2)" a'16 bes c bes c a g16 a bes a bes g a16 bes c bes c a g8 c, r8 r16 f e f c f d16 f e d g8 r16 g f g d g e16 g f e a8 r16 a16 g a e a f16 a g f bes8 r16 bes16 a bes f bes g16 bes a g c8 r16 c bes c g c a4 r8 f8 e r8 e8 d r8 d8 c r8 c8 bes r8 bes8 a f' r8 g, e' f4 r8 f8 e r8 e8 d r8 d8 c r8 c8 bes r8 bes8 a f' r8 g, e' f8 f4 f8 e e f4. \fine \bar "|." ...
Bij de melodie is een baspartij genoteerd in de bron. 1) De maten Maat 118-120 bevatten dubbelgrepen. 2) De maten en 122-124 bevatten dubbelgrepen. zijn in tertsen genoteerd.

2016-02-12 17:44:49
f'8 c f g8 c, g' a8 c, a' g16 f g8 r8 f8 c f g8 c, g' a8 c, a' b,8 g g' g8 f4 f8 e4 e8 d4 d8 c4 c8 b4^"+" c4. \bar ":..:" r16 f16 e d c bes a16 g f g a bes c16 bes a bes c d es16 d c d es f d8 bes bes, r16 g''16 f e d c b16 a g a b c d16 c b c d e f16 e d e f g e8 g, c, r16 a'' g f e d cis16 b a b cis d e16 d cis d e f g16 f e f g a f8.^"+" e16 d8 a16 d a d a d b16 d b d b d b16 e b e b e cis16 e cis e cis e cis16 f cis f cis f d16 f d f d f d16 g d g d g cis,16 b a b cis d e16 d cis d e f g16 f e f g a g16 f e f g a f8.\prall e16 d8 e8 a, cis d8 a d e8 a, e' f8 a, f' e16 d e8 r8 d8 a d e8 a, e' f8 a, f' gis,8 e e' e8 d4 d8 c4 c8 b4 \ficta b8 a4 a8 gis4 a16 a' a a a a a,16 a' a a a a a,16 g' g g g g a,16 g' g g g g fis16 d d d d d d,16 d' d d d d d,16 c' c c c c d,16 c' c c c c d,16 c' c c c c b16 g' g g g g g,16 g' g g g g g,16 f' f f f f g,16 f' f f f f e16 c c c c c c,16 c' c c c c c,16 bes' bes bes bes bes c,16 bes' bes bes bes bes a16 f' f es es d d16 g g f f e e16 a a g g f f16 bes bes a a g a16 c bes c bes c a bes16 f a bes c bes a gis16 a b a b gis a16 b c b c a b16 a b c b a gis16 f e8 a f16 e d f e d c16 b a8 a' c,16 f16 e d f e d c16 b a8 a'8 c,8 b4 a8 e a b8 e b e, b' c8 e, c' b16 a b8 r8 a8 e a b e, b' c8 e, c' b16 a b8 r8 c8 g c d8 g, d' e8 g, e' d16 c d8 r8 c8 g c d8 g, d' e8 g, e' d8 g, g' g8 f4 f8 e4 e8 d4 d8 c4 c8 bes4 bes16 a bes e f g bes,16 a bes e f g bes,16 a bes e f g a,8 c f f8 d f a,8 c f f8 d f a,8 c f g,8 c e g,8 c e f16^"1)" a16^"1)" bes c bes c a g16 a bes a bes g a16 bes c bes c a g8 c, r8 a'16 bes c bes c a g16 a bes a bes g a16 bes c bes c a g8 c, r8 r16 f e f c f d16 f e d g8 r16 g f g d g e16 g f e a8 r16 a16 g a e a f16 a g f bes8 r16 bes16 a bes f bes g16 bes a g c8 r16 c bes c g c a4 r8 f8 e r8 e8 d r8 d8 c r8 c8 bes r8 bes8 a f' r8 g, e' f4 r8 f8 e r8 e8 d r8 d8 c r8 c8 bes r8 bes8 a f' r8 g, e' f8 f4 f8 e e f4. \fine \bar "|." ...