geschiedenis: Min wat doet g'ons vrolijk leeven, / Wyn wat kunt gy vreugde geeven


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-11-17 11:44:51
g'
ellenvdg
120

2015-11-17 15:18:11
d
dorian
4*2
r2 r1 r2 f4. f8 bes4 g a a, d d r2 r1 r1 r1 r2 r4 a'4 fis2 d4 a' bes2 bes4 g a2 a4 a, d2. r4 ...
2/2
ellenvdg SelmaNoordergraaf
In de bron staat het lied een octaaf lager in de bassleutel genoteerd.

2015-11-17 15:34:51
r2 r1 r2 f4. f8 bes4 g a a, d d r2 r1 r1 r1 r2 r4 a'4 fis2 d4 a' bes2 bes4 g a2 a4 a, d2. r4 r1 r2 r4 cis'4 d d,8( e) f( e) f( d) a'4 a r2 r1 r2 r4 e4 a8( gis) a( d,) e4 e a, a r2 r1 r1 r1 r2 r4 d'8( c) bes2 bes4 g c4. bes8 a4 f c'2 c4 c, f2. f8 g a4. a8 g4 f c' c r4 cis8 cis d4 d, f4.^"+" g8 a4 a r4 bes8 a g4. f8 e4 d cis2 a4 a d8( e cis d e f d e f g e f g a f g) a2. bes8 a g4 f8( g) a4 a, d2 ...

2015-11-17 16:03:08
r2 r1 r2 f4. f8 bes4 g a a, d d r2 r1 r1 r1 r2 r4 a'4 fis2 d4 a' bes2 bes4 g a2 a4 a, d2. r4 r1 r2 r4 cis'4 d d,8( e) f( e) f( d) a'4 a r2 r1 r2 r4 e4 a8( gis) a( d,) e4 e a, a r2 r1 r1 r1 r2 r4 d'8( c) bes2 bes4 g c4. bes8 a4 f c'2 c4 c, f2. f8 g a4. a8 g4 f c' c r4 cis8 cis d4 d, f4.^"+" g8 a4 a r4 bes8 a g4. f8 e4 d cis2 a4 a d8( e cis d e f d e f g e f g a f g) a2. bes8 a g4 f8( g) a4 a, d2 d2^"1)" r2 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r2 r4 a'8 g fis4 g4 c, d g2. e8 e f4 f8( e) f( g) a( bes) c4 c, r4 c8 a bes4. bes8 bes4.^"+" bes8 a4 a r4 b8 cis d4 e f g a2. g8 f e4 f c4. c8 f2. f8 f e4 e fis4. fis8 g4 g r4 g8 f e4 f8( e) d( e) f( g) a4 a r4 bes8 a g4 f8( e) d( cis) d( e) a,2.^"2)" ...
In de bron staat het lied een octaaf lager in de bassleutel genoteerd. 1) Gepuncteerde halve noot in bron. 2) Ongepuncteerde halve noot in bron.

2015-11-17 16:12:25
r2 r1 r2 f4. f8 bes4 g a a, d d r2 r1 r1 r1 r2 r4 a'4 fis2 d4 a' bes2 bes4 g a2 a4 a, d2. r4 r1 r2 r4 cis'4 d d,8( e) f( e) f( d) a'4 a r2 r1 r2 r4 e4 a8( gis) a( d,) e4 e a, a r2 r1 r1 r1 r2 r4 d'8( c) bes2 bes4 g c4. bes8 a4 f c'2 c4 c, f2. f8 g a4. a8 g4 f c' c r4 cis8 cis d4 d, f4.^"+" g8 a4 a r4 bes8 a g4. f8 e4 d cis2 a4 a d8( e cis d e f d e f g e f g a f g) a2. bes8 a g4 f8( g) a4 a, d2^"1)" r2 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r2 r4 a'8 g fis4 g4 c, d g2. e8 e f4 f8( e) f( g) a( bes) c4 c, r4 c8 a bes4. bes8 bes4.^"+" bes8 a4 a r4 b8 cis d4 e f g a2. g8 f e4 f c4. c8 f2. f8 f e4 e fis4. fis8 g4 g r4 g8 f e4 f8( e) d( e) f( g) a4 a r4 bes8 a g4 f8( e) d( cis) d( e) a,2.^"2)" r4 r2 d8( e) f( g) a4 a r2 r2 bes8( g) c( a,) f'4 f r2 r2 d4 cis8 d a2.^"2)" r4 r4 bes'8( a) g( f) e( d) a'4 a, r2 r2 g'8( f) e( d) cis( e) a,4 r2 r1 r2 a'4 g f8( e) f( g) f( g a f g f g a g a bes g a g f e) d4 d8 e f4 g a a, d8( e f g a4) d,8 e f4 g a a, d1 \bar ":..:" ...

2015-11-17 16:33:04
Wyn wat kunt gy vreug -- de gee -- ven, Weg Laf -- fert die slaaf zyt, en steeds wenscht te zyn, O zoe -- te _ Ba -- _ chus _ traa -- nen. O swik -- _ jes, _ prop -- jes kraa -- nen. Uw _ drup -- jes myn Ba -- chus ver -- heu -- gen myn geest. Ik kan le -- ven bui -- ten "'t min" -- nen, Laf -- fert wat woud gy be -- gin -- nen, Zoo men uw den drank ont -- hiel? "'k Wed" uw' dri -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ft, "'k Wed" uw' drift wel _ haast ver -- viel.

2015-11-17 16:34:15
Wyn wat kunt gy vreug -- de gee -- ven, Weg Laf -- fert die slaaf zyt, en steeds wenscht te zyn, O zoe -- te _ Ba -- _ chus _ traa -- nen. O swik -- _ jes, _ prop -- jes kraa -- nen. Uw _ drup -- jes myn Ba -- chus ver -- heu -- gen myn geest. Ik kan le -- ven bui -- ten "'t min" -- nen, Laf -- fert wat woud gy be -- gin -- nen, Zoo men uw den drank ont -- hiel? "'k Wed" uw' dri -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ft, "'k Wed" uw' drift wel _ haast ver -- viel. Wa -- ter blust geen min -- ne -- brand; Wyn dryft al -- le _ zorg _ naar _ bui -- ten, Wyn kan liefde aan ban -- den slui -- ten, Wyn is nut voor "'s men" -- schen geest, Min maakt uw ge -- lyk een beest, Bok -- ken, Zwy -- nen, Hon -- de min -- nen, Rot -- ten, Mui -- zen, _ Vlie -- _ gen, _ Spin -- nen, Maar den Mensch al -- _ leen _ drinkt _ Wyn. Maa -- _ tig _ drin -- ken. Niet _ rin -- _ kin -- ken. Lek -- ke -- ren Wyn. En schoo -- _ ne _ Vrou -- wen. Nim -- _ mer _ trou -- _ wen. Zoo kun -- nen _ wy _ vrien -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ den, Zoo kun -- nen wy vrien -- den zyn, _ _ _ _ Zoo kun -- nen wy vrien -- den zyn.

2015-12-04 14:52:31
Wyn wat kunt gy vreug -- de gee -- ven, Weg Laf -- fert die slaaf zyt, en steeds wenscht te zyn, O zoe -- te _ Ba -- _ chus _ traa -- nen. O swik -- _ jes, _ prop -- jes kraa -- nen. Uw _ drup -- jes myn Ba -- chus ver -- heu -- gen myn geest. Ik kan le -- ven bui -- ten "'t min" -- nen, Laf -- fert wat woud gy be -- gin -- nen, Zoo men uw den drank ont -- hiel? "'k Wed" uw' dri -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ft, "'k Wed" uw' drift wel _ haast ver -- viel. Wa -- ter blust geen min -- ne -- brand; Wyn dryft al -- le _ zorg _ naar _ bui -- ten, Wyn kan liefde aan ban -- den slui -- ten, Wyn is nut voor "'s men" -- schen geest, Min maakt uw ge -- lyk een beest, Bok -- ken, Zwy -- nen, Hon -- de min -- nen, Rot -- ten, Mui -- zen, _ Vlie -- _ gen, _ Spin -- nen, Maar den Mensch al -- _ leen _ drinkt _ Wyn. Maa -- _ tig _ drin -- ken. Niet _ rin -- _ kin -- ken. Lek -- ke -- ren Wyn. En _ schoo -- _ ne _ Vrou -- wen. Nim -- _ mer _ trou -- _ wen. Zoo kun -- nen _ wy _ vrien -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ den, Zoo kun -- nen wy vrien -- den zyn, _ _ _ _ Zoo kun -- nen wy vrien -- den zyn.

2015-12-04 14:53:08
r2 r1 r2 f4. f8 bes4 g a a, d d r2 r1 r1 r1 r2 r4 a'4 fis2 d4 a' bes2 bes4 g a2 a4 a, d2. r4 r1 r2 r4 cis'4 d d,8( e) f( e) f( d) a'4 a r2 r1 r2 r4 e4 a8( gis) a( d,) e4 e a, a r2 r1 r1 r1 r2 r4 d'8( c) bes2 bes4 g c4. bes8 c4.( bes8) a4 f c'2 c4 c, f2. f8 g a4. a8 g4 f c' c r4 cis8 cis d4 d, f4.^"+" g8 a4 a r4 bes8 a g4. f8 e4 d cis2 a4 a d8( e cis d e f d e f g e f g a f g) a2. bes8 a g4 f8( g) a4 a, d2^"1)" r2 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r2 r4 a'8 g fis4 g4 c, d g2. e8 e f4 f8( e) f( g) a( bes) c4 c, r4 c8 a bes4. bes8 bes4.^"+" bes8 a4 a r4 b8 cis d4 e f g a2. g8 f e4 f c4. c8 f2. f8 f e4 e fis4. fis8 g4 g r4 g8 f e4 f8( e) d( e) f( g) a4 a r4 bes8 a g4 f8( e) d( cis) d( e) a,2.^"2)" r4 r2 d8( e) f( g) a4 a r2 r2 bes8( g) c( a,) f'4 f r2 r2 d4 cis8 d a2.^"2)" r4 r4 bes'8( a) g( f) e( d) a'4 a, r2 r2 g'8( f) e( d) cis( e) a,4 r2 r1 r2 a'4 g f8( e) f( g) f( g a f g f g a g a bes g a g f e) d4 d8 e f4 g a a, d8( e f g a4) d,8 e f4 g a a, d1 \bar ":..:" ...
Wyn wat kunt gy vreug -- de gee -- ven, Weg Laf -- fert die slaaf zyt, en steeds wenscht te zyn, zyn. O zoe -- te _ Ba -- _ chus _ traa -- nen. O swik -- _ jes, _ prop -- jes kraa -- nen. Uw _ drup -- jes myn Ba -- _ chus ver -- heu -- gen myn geest. Ik kan le -- ven bui -- ten "'t min" -- nen, Laf -- fert wat woud gy be -- gin -- nen, Zoo men uw den drank ont -- hiel? "'k Wed" uw' dri -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ft, "'k Wed" uw' drift wel _ haast ver -- viel. Wa -- ter blust geen min -- ne -- brand; Wyn dryft al -- le _ zorg _ naar _ bui -- ten, Wyn kan liefde aan ban -- den slui -- ten, Wyn is nut voor "'s men" -- schen geest, Min maakt uw ge -- lyk een beest, Bok -- ken, Zwy -- nen, Hon -- de min -- nen, Rot -- ten, Mui -- zen, _ Vlie -- _ gen, _ Spin -- nen, Maar den Mensch al -- _ leen _ drinkt _ Wyn. Maa -- _ tig _ drin -- ken. Niet _ rin -- _ kin -- ken. Lek -- ke -- ren Wyn. En _ schoo -- _ ne _ Vrou -- wen. Nim -- _ mer _ trou -- _ wen. Zoo kun -- nen _ wy _ vrien -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ den, Zoo kun -- nen wy vrien -- den zyn, _ _ _ _ Zoo kun -- nen wy vrien -- den zyn.

2018-03-14 13:49:56
bass
r2 r1 r2 f4. f,4. f8 bes4 g a a, d d r2 r1 r1 r1 r2 r4 a'4 fis2 d4 a' bes2 bes4 g a2 a4 a, d2. r4 r1 r2 r4 cis'4 d d,8( e) f( e) f( d) a'4 a r2 r1 r2 r4 e4 a8( gis) a( d,) e4 e a, a r2 r1 r1 r1 r2 r4 d'8( c) bes2 bes4 g c4.( bes8) a4 f c'2 c4 c, f2. f8 g a4. a8 g4 f c' c r4 cis8 cis d4 d, f4.^"+" g8 a4 a r4 bes8 a g4. f8 e4 d cis2 a4 a d8( e cis d e f d e f g e f g a f g) a2. bes8 a g4 f8( g) a4 a, d2^"1)" r2 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r2 r4 a'8 g fis4 g4 c, d g2. e8 e f4 f8( e) f( g) a( bes) c4 c, r4 c8 a bes4. bes8 bes4.^"+" bes8 a4 a r4 b8 cis d4 e f g a2. g8 f e4 f c4. c8 f2. f8 f e4 e fis4. fis8 g4 g r4 g8 f e4 f8( e) d( e) f( g) a4 a r4 bes8 a g4 f8( e) d( cis) d( e) a,2.^"2)" r4 r2 d8( e) f( g) a4 a r2 r2 bes8( g) c( a,) f'4 f r2 r2 d4 cis8 d a2.^"2)" r4 r4 bes'8( a) g( f) e( d) a'4 a, r2 r2 g'8( f) e( d) cis( e) a,4 r2 r1 r2 a'4 g f8( e) f( g) f( g a f g f g a g a bes g a g f e) d4 d8 e f4 g a a, d8( e f g a4) d,8 e f4 g a a, d1 \bar ":..:" ...
SelmaNoordergraaf ellenvdg
In de bron staat het lied een octaaf lager in de bassleutel genoteerd. 1) Gepuncteerde halve noot in bron. 2) Ongepuncteerde halve noot in bron.

2018-09-22 13:31:35
Wyn wat kunt gy vreug -- de gee -- ven, Weg Laf -- fert die slaaf zyt, en steeds wenscht te zyn. O zoe -- te _ Ba -- _ chus _ traa -- nen. O swik -- _ jes, _ prop -- jes kraa -- nen. Uw _ drup -- jes myn Ba -- _ chus ver -- heu -- gen myn geest. Ik kan le -- ven bui -- ten "'t min" -- nen, Laf -- fert wat woud gy be -- gin -- nen, Zoo men uw den drank ont -- hiel? "'k Wed" uw' dri -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ft, "'k Wed" uw' drift wel _ haast ver -- viel. Wa -- ter blust geen min -- ne -- brand; Wyn dryft al -- le _ zorg _ naar _ bui -- ten, Wyn kan liefde aan ban -- den slui -- ten, Wyn is nut voor "'s men" -- schen geest, Min maakt uw ge -- lyk een beest, Bok -- ken, Zwy -- nen, Hon -- de min -- nen, Rot -- ten, Mui -- zen, _ Vlie -- _ gen, _ Spin -- nen, Maar den Mensch al -- _ leen _ drinkt _ Wyn. Maa -- _ tig _ drin -- ken. Niet _ rin -- _ kin -- ken. Lek -- ke -- ren Wyn. En _ schoo -- _ ne _ Vrou -- wen. Nim -- _ mer _ trou -- _ wen. Zoo kun -- nen _ wy _ vrien -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ den, Zoo kun -- nen wy vrien -- den zyn, _ _ _ _ Zoo kun -- nen wy vrien -- den zyn.
ellenvdg peterk