geschiedenis: Geluckig dien de Soon / Des Hemels uyt sijn throon


Legenda:

versie en wijzigingen

2016-03-08 17:56:54
g'
admin
120

2016-06-26 21:20:08
c
major
g2 e4. f8 g4. a8 g4 g a g a b c2 r4 c4 c4. b8 c4 d g,2. g4 a g g4. fis8 g2 r4 g4 c, c' d c c( b8 a g4) g4 a g f f e2 r4 e4 d c b c d2 c4 c c d e f g g a b c e d2 c1 ...
Ge -- luc -- kig dien de Soon Des He -- mels uyt sijn throon, Van Sa -- tans ty -- ran -- ny, En die -- re schul -- den vry Ge -- maackt, als "kind'" -- ren hoet, _ _ _ En ho -- ger rij -- sen doet Dan Co -- nin -- gen en Gra -- ven: So seyndt den He -- mel heen sijn vry -- ge -- cog -- te sla -- ven.
2/2
admin peterk

2016-06-26 21:20:08
g2 g2^"1)" e4. f8 g4. a8 g4 g a g a b c2 r4 c4 c4. b8 c4 d g,2. g4 a g g4. fis8 g2 r4 g4 c, c' d c c( b8 a g4) g4 a g f f e2 r4 e4 d c b c d2 c4 c c d e f g g a b c e d2 c1 ...
1) In bron halve rust aan begin van de regel.