geschiedenis: Hovaardig Menschen-hert in togten / Tot hoogmoet viel den Heyland aan


Legenda:

versie en wijzigingen

2016-03-08 17:56:54
g'
admin
120

2016-06-26 22:36:32
c
major
4
r4 c4 c b a2 g c4 c d2 e2. c4 e f g2 c, d4 e f2. f4 e d cis2 a bes4 a g2 a2. d4 d cis d g, a b c2 ...
2/2
admin peterk

2016-06-26 22:36:32
4
r4 c4 c b a2 g c4 c d2 e2. c4 e f g2 c, d4 e f2. f4 e d cis2 a bes4 a g2 a2. d4 d cis d d2 g, a a4 b c2 ...
Ho -- vaar -- dig Men -- schen -- hert in tog -- ten Tot hoog -- moet viel den Hey -- land aan, En vraag -- de "('t geen" sy drif -- tig sog -- "ten)" By wien "'t ge" -- bied en "d' eer" sou staan.
1