geschiedenis: Heeft yemandt, door gestadigh draven, / (Gelijck somtijds wel yemandt heeft)


Legenda:

versie en wijzigingen

2016-03-08 18:01:04
g'
admin
120

2016-04-01 17:02:56
d
dorian
d'2 d d d1. f2 e d c1 a2\sb a a g a1.^"1)" f2^"1)" g g a1.\sb d2 d d d1. f2 e d c1 a2\sb a a g a1.^"1)" f2^"1)" g g a1.\sb a2 a g f1.\sb c'2 c b c1.\sb c2 d d e2. d4 c2 f f e f1.\sb f2 e d c2. bes4 a2 d d cis d1.~d1.\bar "|." ...
Heeft ye -- mand, door ge -- sta -- digh dra -- ven, (Ge -- lijck som -- tijdts wel ye -- mandt heeft) Door ang -- stigh woe -- len en door sta -- ven, Dat hem geen men -- sche die -- der leeft, In o -- ver -- vloedt Van schat en goedt Te bo -- ven gaet: "‘tge" -- luck dat dient hem zeer, "’t Ge" -- luck dat dient hem: Maer ge -- noegh is meer.
3/2
admin HesterDr
1) Open noot in de bron.

2016-04-13 17:12:45
120 168

2016-04-13 17:14:54
d'2 d d d1. f2 e d c1 a2\sb a a g a1.^"1)" f2^"1)" g g a1.\sb d2 d d d1. f2 e d c1 a2\sb a a g a1.^"1)" f2^"1)" g g a1.\sb a2 a g f1.\sb c'2 c b c1.\sb c2 d d e2. d4 c2 f f e f1.\sb f2 e d c2. bes4 b4 a2 d d cis d1.~d1.\bar "|." ...

2016-04-13 17:16:19
168 192

2016-04-18 10:04:05
Heeft ye -- mand, door ge -- sta -- digh dra -- ven, (Ge -- lijck som -- tijdts wel ye -- mandt heeft) Door ang -- stigh woe -- len en door sta -- ven, Dat hem geen men -- sche die -- der leeft, In o -- ver -- vloedt Van schat en goedt Te bo -- ven gaet: "‘tge" -- luck dat dient hem zeer, "’t Ge" "’tGe" -- luck dat dient hem: Maer ge -- noegh is meer.

2016-04-18 10:05:45
d'2 d d d1. f2 e d c1 a2\sb a a g a1.^"1)" f2^"1)" a1 f2~f2 g g a1.\sb d2 d d d1. f2 e d c1 a2\sb a a g a1.^"1)" f2^"1)" a1 f2~f2 g g a1.\sb a2 a g f1.\sb c'2 c b c1.\sb c2 d d e2. d4 c2 f f e f1.\sb f2 e d c2. b4 a2 d d cis d1.~d1.\bar "|." ...
1) Open noot in de bron.

2016-04-18 10:08:22
d'2 d d d1. f2 e d c1 a2\sb a a g a1 f2~f2 g g a1.\sb d2 d d d1. f2 e d c1 a2\sb a a g a1 f2~f2 g g a1.\sb a2 a g f1.\sb c'2 c b c1.\sb c2 d d e2. d4 c2 f f e f1.\sb f1 r2\sb f2 e d c2. b4 a2 d d cis d1.~d1.\bar "|." ...

2016-05-09 14:22:09
Heeft ye -- mand, door ge -- sta -- digh dra -- ven, (Ge -- lijck som -- tijdts wel _ ye -- mandt heeft) Door ang -- stigh woe -- len en door sta -- ven, Dat hem geen men -- sche _ die -- der leeft, In o -- ver -- vloedt Van schat en goedt Te bo -- ven gaet: "‘tge" -- luck dat dient hem zeer, "’tGe" -- luck dat dient hem: Maer ge -- noegh is meer.

2016-06-02 14:43:48
Heeft ye -- mand, door ge -- sta -- digh dra -- ven, (Ge "(Ge -- lijck som -- tijdts wel _ ye -- mandt heeft) heeft)" Door ang -- stigh woe -- len en door sta -- ven, Dat hem geen men -- sche _ die -- der leeft, In o -- ver -- vloedt Van schat en goedt Te bo -- ven gaet: "‘tge" -- luck dat dient hem zeer, "’tGe" -- luck dat dient hem: Maer ge -- noegh is meer.

2016-06-03 22:24:04
d'2 d d d1. f2 e d c1 a2\sb a a g a1 f2~f2 g g a1.\sb a1 r2\sb d2 d d d1. f2 e d c1 a2\sb a a g a1 f2~f2 g g a1.\sb a1 r2\sb a2 a g f1.\sb c'2 c b c1.\sb c1 r2\sb c2 d d e2. d4 c2 f f e f1 r2\sb f2 e d c2. b4 a2 d d cis d1.~d1.\bar d1.^"1)"\bar "|." ...
Heeft ye -- mand, door ge -- sta -- digh dra -- ven, "(Ge "(Ge" -- lijck som -- tijdts wel _ ye -- mandt heeft)" "heeft)" Door ang -- stigh woe -- len en door sta -- ven, Dat hem geen men -- sche _ die -- der leeft, In o -- ver -- vloedt Van schat en goedt Te bo -- ven gaet: "‘tge" -- luck dat dient hem zeer, "’tGe" -- luck dat dient hem: Maer ge -- noegh is meer.
1) Longa in de bron.

2016-06-03 22:24:24
d'2 d d d1. f2 e d c1 a2\sb a a g a1 f2~f2 g g a1 r2\sb d2 d d d1. f2 e d c1 a2\sb a a g a1 f2~f2 g g a1 r2\sb a2 a g f1.\sb c'2 c b c1 r2\sb c2 d d e2. d4 c2 f f e f1 r2\sb f2 e d c2. b4 c2.\ficta bes4 a2 d d cis d1.^"1)"\bar "|." ...

2016-06-30 17:42:04
192 204

2016-06-30 17:42:04
Heeft ye -- mand, door ge -- sta -- digh dra -- ven, "(Ge" -- lijck som -- tijdts wel _ ye -- mandt "heeft)" Door ang -- stigh woe -- len en door sta sla -- ven, Dat hem geen men -- sche _ die -- der leeft, In o -- ver -- vloedt Van schat en goedt Te bo -- ven gaet: "‘tge" -- luck dat dient hem zeer, "’tGe" -- luck dat dient hem: Maer ge -- noegh is meer.