geschiedenis: Mijnen geest voel ick my dringen / Tot een vrolijck Liedt


Legenda:

versie en wijzigingen

2016-03-08 18:01:04
g'
admin
120

2016-04-14 16:22:30
c
major
c4 b a g fis g a g\sb c b g fis g2\sb c4 b a g fis g a g\sb c b g fis g2 r2 r4\sb g4 g4. a8 g4 fis8 e d2 d4\sb d e4.\ficta fis8 e4 d8 c b2.\sb a4 g a b c d2 d4\sb e fis g a fis g1~g1\bar "|." ...
admin HesterDr

2016-04-14 16:24:14
c g
major mixolydian
2/2

2016-05-09 14:42:05
Mij -- nen geest voel ick my drin -- gen Tot een vro -- lijck liedt. Vro -- lijck magh de mensch wel zin -- gen Als "'t in" Godt ge -- schiedt. Hoe kan by vreuchd be -- _ de -- cken Die na lang zoe -- _ cken vindt? "'tMoet" al na vreuch -- de stre -- cken Als "'t hert" heeft dat -- tet mint.
120 132

2016-06-02 15:46:50
Mij -- nen geest voel ick my drin -- gen Tot een vro -- lijck liedt. Vro -- lijck magh de mensch wel zin -- gen Als "'t in" Godt ge -- schiedt. Hoe kan by hy vreuchd be -- _ de -- cken Die na lang zoe -- _ cken vindt? "'tMoet" al na vreuch -- de stre -- cken Als "'t hert" heeft dat -- tet mint.

2016-06-30 17:50:10
c4 b a g fis g a g\sb c b g fis g2\sb c4 b a g fis g a g\sb c b g fis g2 r2 r4\sb g2\sb r2 r4 g4 g4. a8 g4 fis8 e d2 d4\sb d e4.\ficta fis8 e4 d8 c b2.\sb a4 g a b c d2 d4\sb e fis g a fis g1~g1\bar g1^"1)"\bar "|." ...
1) Longa in de bron.

2016-06-30 17:50:10
Mij -- nen geest voel ick my drin -- gen Tot een vro -- lijck liedt. Vro -- lijck magh de mensch wel zin -- gen Als "'t in" Godt ge -- schiedt. Hoe kan hy vreuchd be -- _ de dec -- cken ken Die na lang zoe -- _ cken vindt? "'tMoet" al na vreuch -- de stre strec -- cken ken Als "'t hert" heeft dat -- tet mint.