geschiedenis: Is 't u om Vryicheydt gedaen: / Zoo vrijdt u van de lusten


Legenda:

versie en wijzigingen

2016-03-08 18:01:04
g'
admin
120

2016-07-20 14:16:55
d
phrygian
r2 r4 d'4 d a d, d'd d, a'\sb d cis a d, d'e a, d2 r4\sb a c c, f a g c, f\sb a bes f c d a'a, d1^"1)"\bar "|." ...
"Is 't" u om Vryic -- _ heydt ge -- daen: Zoo vrijdt u van de lus -- _ ten Die na "waen-" -- vry -- heydt u doen staen: Die Vry -- heydt zal meest rus -- _ ten.
2/2
admin HesterDr
1) Longa in de bron.

2016-08-17 14:40:20
phrygian dorian

2016-08-17 14:40:20
"Is 't" u om Vryic Vryi -- _ heydt cheydt ge -- daen: Zoo vrijdt u van de lus -- _ ten Die na "waen-" -- vry -- heydt u doen staen: Die Vry -- heydt zal meest rus -- _ ten.

2018-09-19 12:06:14
treble
"Is 't" u om Vryi -- _ cheydt ge -- daen: Zoo vrijdt u van de lus -- _ ten Die na "waen-" waen -- vry -- heydt u doen staen: Die Vry -- heydt zal meest rus -- _ ten.
HesterDr ellenvdg