geschiedenis: Mensche wilt ghy zeker gaen / (Godes Geest waerschouwt u trouw'lijck)


Legenda:

versie en wijzigingen

2016-03-08 18:01:04
g'
admin
120

2016-07-20 17:57:00
g
dorian
bes2 a bes4 c d c8 bes a1\sb bes4 c d d cis d cis2 d1\sb bes2 a bes4 c d c8 bes a1\sb bes4 c d d cis d cis2 d1\sb c4 d e d d1 cis d\sb c4 bes a bes c d e2 r2\sb e4. d8 c4 bes a8 g fis4 g1^"1)"\bar "|." ...
Men -- sche wilt ghy ze -- _ ker gaen: "(Go" -- des geest waer -- schouwt u "trouw'" -- "lijck)" "'t La" -- ge lieft en neemt _ Godt aen: Dat hoogh is, is voor hem "grouw'" -- lijck. Wilt ghy naer het za -- ligh landt: Maeckt u zelfs in al -- len standt Kleyn _ on -- der Go -- _ des handt.
2/2
admin HesterDr
1) Longa in de bron.

2016-08-19 12:41:41
bes2 a bes4 c d c8 bes a1\sb bes4 c d d cis d cis2 d1\sb bes2 a bes4 c d c8 bes a1\sb bes4 c d d cis d cis2 d1\sb c4 \ficta cis4 d e d d1 cis d\sb c4 bes a bes c d e2 d\ficta es2 r2\sb e4. \ficta es4. d8 c4 bes a8 g fis4 g1^"1)"\bar "|." ...

2016-08-19 12:45:34
bes2 a bes4 c d c8 bes a1\sb bes4 c d d cis d cis2 d1\sb bes2 a bes4 c d c8 bes a1\sb bes4 c d d cis d cis2 d1\sb \ficta cis4 d e ficta es d d1 cis d\sb c4 bes a bes c d\ficta es2 r2\sb \ficta es4. d8 c4 bes a8 g fis4 g1^"1)"\bar "|." ...

2016-08-19 12:46:44
bes2 a bes4 c d c8 bes a1\sb bes4 c d d cis d cis2 d1\sb bes2 a bes4 c d c8 bes a1\sb bes4 c d d cis d cis2 d1\sb \ficta cis4 ficta cis4\ficta es d d1 cis d\sb c4 bes a bes c d\ficta es2 r2\sb \ficta es4. d8 c4 bes a8 g fis4 g1^"1)"\bar "|." ...

2016-09-21 19:20:03
bes2 a bes4 c d c8 bes a1\sb bes4 c d d cis d cis2 d1\sb bes2 a bes4 c d c8 bes a1\sb bes4 c d d cis d cis2 d1\sb \ficta cis4\ficta cis4 d\ficta es d d1 cis d\sb c4 bes a bes c d\ficta es2 r2\sb \ficta es4. d8 c4 bes a8 g fis4 g1^"1)"\bar "|." ...

2016-09-21 19:20:03
bes2 a bes4 c d c8 bes a1\sb bes4 c d d cis d cis2 d1\sb bes2 a bes4 c d c8 bes a1\sb bes4 c d d cis d cis2 d1\sb \ficta cis4 c4 d\ficta es d d1 cis d\sb c4 bes a bes c d\ficta es2 r2\sb \ficta es4. d8 c4 bes a8 g fis4 g1^"1)"\bar "|." ...