geschiedenis: 859. Marche van de Kloppermannen


Legenda:

versie en wijzigingen

2014-03-31 11:12:11
859. Marche van de Kloppermannen
c
major
4*1
g'
g4 | c4 b4 c4 d4 | e8 d8 e8 f8 e8 f8 e8 f8 \sb | g2 f2^"+" | e8 d8 e8 f8 e4 g,4 | c4 b4 c4 d4 | e8 d8 e8 f8 e8 f8 e8 f8 \sb | g2 f2^"+" | e2. \bar ":..:" e4 | d4 e4 f4 e4 | d2 g2 | f2 e2 \sb | d4 c4 b4 c4 | d8 c8 d8 e8 d4 e4 | d4 e4 f4 e4 | d2 g2 | f2 e2 \sb | d4 c4 d4 e4 | c1^"1)"~ \bar ":..:" c1 ...
2/2
root
120
Transcriptie Simon Plantinga 1) Halve noot met punt in origineel.

2014-03-31 11:12:11
g4 | c4 b4 c4 d4 | e8 d8 e8 f8 e8 f8 e8 f8 \sb | g2 f2^"+" | e8 d8 e8 f8 e4 g,4 | c4 b4 c4 d4 | e8 d8 e8 f8 e8 f8 e8 f8 \sb | g2 f2^"+" | e2. \bar ":..:" e4 | d4 e4 f4 e4 | d2 g2 | f2 e2 \sb | d4 c4 b4 c4 | d8 c8 d8 e8 d4 e4 | d4 e4 f4 e4 | d2 g2 | f2 e2 \sb | d4 c4 d4 e4 | c1^"1)"~ \pv c2. s4 \bar ":..:" \sv c1 \xv \bar "|." ...
root Sanneke
Transcriptie Simon Plantinga 1) Halve noot met punt in origineel.
0

2018-01-31 11:05:30
treble
...
Sanneke peterk