geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2016-08-22 13:58:34
g'
admin
120

2016-09-11 19:18:04
c
major
c4 g'8 g4 a8 e4 f8 g4. c,4 e8 d4 f8 e4 d8 e4 c8^"1)"\bar ":..:" f4 e8 d4^"+" c8 b4^"+" a8 g4.^"1)" c4 g8^"+" c4 ^"+" g8 c4 e8 d4 c8 f4 e8 d4^"+" c8 b4^"+" a8 g4.^"1)" c4 g8^"1)" f'4 e8 d4.^"1)" c^"1)"\bar ":|." ...
6/8
admin HesterDr
1) Kwartnoot in de bron.

2016-09-11 19:19:03
c4 g'8 g4 a8 e4 f8 g4. c,4 e8 d4 f8 e4 d8 e4 c8^"1)"\bar ":..:" f4 e8 d4^"+" c8 b4^"+" a8 g4.^"1)" c4 g8^"+" g8^"1)" c4 ^"+" g8 g8^"1)" c4 e8 d4 c8 f4 e8 d4^"+" c8 b4^"+" a8 g4.^"1)" c4 g8^"1)" f'4 e8 d4.^"1)" c^"1)"\bar ":|." ...

2016-09-11 19:19:03
c4 g'8 g4 a8 e4 f8 g4. c,4 e8 d4 f8 e4 d8 e4 c8^"1)"\bar ":..:" f4 e8 d4^"+" c8 b4^"+" a8 g4.^"1)" c4 g8^"1)" c4 g8^"1)" c4 e8 d4 c8 c8\sb f4 e8 d4^"+" c8 b4^"+" a8 g4.^"1)" c4 g8^"1)" f'4 e8 d4.^"1)" c^"1)"\bar ":|." ...
120 132