geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2016-08-22 14:18:05
g'
admin
120

2016-10-18 21:22:50
d
mixolydian
d'4 d d d4 d d e4 a, g' fis4^"+" e8 fis d4 fis4 fis a d,4 c b^"+" a2.^"1)" \bar ":..:" e'4 e fis e4 e fis g8 a g e fis d c4^"+"b8 c a4 b4 b d a4 a d g,4 fis e_"+" d2. \bar ":|." ...
3/4
admin JaspervdBergh
1) Halve noot in de bron.

2016-10-18 21:22:50
d'4 d d d4 d d e4 a, g' fis4^"+" e8 fis d4 fis4 fis a d,4 c cis b^"+" a2.^"1)" \bar ":..:" e'4 e fis e4 e fis g8 a g e fis d c4^"+"b8 c c4^"+" b8 cis a4 b4 b d a4 a d g,4 fis e_"+" d2. \bar ":|." ...