geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2016-08-22 14:18:05
g'
admin
120

2016-10-09 20:42:54
d
major
d'4 d8 e fis4 e8 d g4 a8 a a2 g4 g8 g g4 b a4 g8 fis e2^"+" \bar ":..:" a4.^"1)" g8 fis4 a g4 fis8 e fis4 d fis4 e8 d e4 d8 e fis4 e8 d e2^"+" a4 a b4 a8 g fis4.^"1)"^"+" g8 a4 d,8 e fis4 e^"+" d2 \bar ":|." ...
2/2
admin JaspervdBergh
1) Kwartnoot in de bron.