geschiedenis: 927. Schager voetie


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-03-31 10:19:10
927. Schager voetie
d
major
g'
a4 d4. e8 | fis4. e8 fis4 | d4 e4 fis4 | g4. a8 g4 \sb | b4 a4 g4 | fis4.^"+" e8 fis4 | d4 e4 d4 | cis4.^"+" b8 cis4 | a4 d4 e4 | fis4. e8 fis4 | d8 cis8 d8 e8 fis4 | g4. a8 g4 \sb | b4 a8 b8 g8 a8 | fis4.^"+" e8 fis4 | d8 cis8 d8 e8 cis8 d8 | d4.^"+" cis8 d4 ...
3/4
root
120
Transcriptie Simon Plantinga