geschiedenis: 929. Pieter Tames


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-03-31 10:19:10
929. Pieter Tames
d
major
g'
d'4 cis4^"+" d4 e4 | fis2 fis4 d4 | e4 fis4 g2 \sb | g4 fis8 e8 fis4 g4 | a2 a4 g8 a8 | fis4.^"+" e8 e4^"1)" \bar ":..:" a4 | a4 g4 fis4.^"+" g8 | a4 d,4 g4 fis4 | e2^"+" e4 \sb a4 | a4 g4 fis4.^"+" e8 | fis4 g4 e4.^"+" d8 | d2. ...
4/4
root
120
Transcriptie Simon Plantinga 1) Halve noot in origineel.