geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2017-03-10 10:21:39
g'
admin
120

2017-05-27 15:44:07
d
major
8*1
a,8 d^"1)" e d fis4 g8 a4 d8 a fis d g4 d'8 fis,4 d'8 e,8 fis d cis b\sb a d8. e16 d8 fis4^"2)" g8 a4 d8 a fis d fis d'fis, e d'cis d4. d,4^"3)"\bar ":..:" a'8 d e^"4)" d^"4)" fis4 g8 a b^"4)" a^"4)" fis e^"4)" d^"4)" b^"1)" cis b cis4 d8 e4^"3)"\times 2/3 {fis16 e d} cis8 b\sb a d e d fis4 g8 a4^"3)" g8 fis e d b16 cis d8 b cis16 d e8 cis d4.^"5)" d,4\bar ":|." ...
6/8
admin HesterDr
1) Gepuncteerde achtste noot in de bron. 2) Achtste noot in de bron. 3) Gepuncteerde kwartnoot in de bron. 4) Zestiende in de bron. 5) Kwartnoot in de bron.

2017-05-27 15:46:01
a,8 d^"1)" e d fis4 g8 a4 d8 a fis d g4 d'8 fis,4 d'8 e,8 fis d cis b\sb a d8. e16 d8 fis4^"2)" g8 a4 d8 a fis d fis d'fis, e d'cis d4. d,4^"3)"\bar ":..:" a'8 d e^"4)" d^"4)" fis4 fis4^"+" g8 a b^"4)" a^"4)" fis e^"4)" d^"4)" b^"1)" cis b cis4 d8 e4^"3)"\times 2/3 {fis16 e d} cis8 b\sb a d e d fis4 fis4^"+" g8 a4^"3)" g8 fis e d b16 cis b16( cis) d8 b cis16 d cis16( d) e8 cis cis\grace {e8} d4.^"5)" d,4\bar ":|." ...

2017-05-27 15:46:18
a,8 d^"1)" e d fis4 g8 a4 d8 a fis d g4 d'8 fis,4 d'8 e,8 fis d cis b\sb a d8. e16 d8 fis4^"2)" g8 a4 d8 a fis d fis d'fis, e d'cis d4. d,4^"3)"\bar ":..:" a'8 d e^"4)" d^"4)" fis4^"+" g8 a a( b^"4)" a^"4)" a^"4)") fis e^"4)" d^"4)" b^"1)" cis b cis4 d8 e4^"3)"\times 2/3 {fis16 {fis16( e d} d)} cis8 b\sb a d d( e d d) fis4^"+" g8 a4^"3)" g8 fis e d b16( cis) d8 b cis16( d) e8 cis\grace {e8} d4.^"5)" d,4\bar ":|." ...

2017-06-05 20:16:45
a,8 d^"1)" e d fis4 g8 a4 d8 a fis d g4 d'8 fis,4 d'8 e,8 fis d cis b\sb a d8. e16 d8 fis4^"2)" g8 a4 d8 a fis d fis d'fis, e d'cis d4. d,4^"3)"\bar ":..:" a'8 d e^"4)" d^"4)" fis4^"+" g8 a( b^"4)" a^"4)") fis fis( e^"4)" d^"4)" d^"4)") b^"1)" cis b cis4 d8 e4^"3)"\times 2/3 {fis16( e d)} cis8 b\sb a d( e d) fis4^"+" g8 a4^"3)" g8 fis e d b16( cis) d8 b cis16( d) e8 cis\grace {e8} d4.^"5)" d,4\bar ":|." ...

2017-06-05 20:17:31
a,8 d^"1)" e d. e16^"2)" d fis4 g8 a4 d8 a fis d g4 d'8 fis,4 d'8 e,8 fis d cis b\sb a d8. e16 d8 fis4^"2)" g8 a4 d8 a fis d fis d'fis, e d'cis d4. d,4^"3)"\bar ":..:" a'8 d e^"4)" d^"4)" fis4^"+" g8 a( b^"4)" a^"4)") fis( e^"4)" d^"4)") b^"1)" cis b cis4 d8 e4^"3)"\times 2/3 {fis16( e d)} cis8 b\sb a d( e d) fis4^"+" g8 a4^"3)" g8 fis e d b16( cis) d8 b cis16( d) e8 cis\grace {e8} d4.^"5)" d,4\bar ":|." ...

2017-06-05 20:17:47
a,8 d. d8. e16^"2)" d d8 fis4 g8 a4 d8 a fis d g4 d'8 fis,4 d'8 e,8 fis d cis b\sb a d8. e16 d8 fis4^"2)" g8 a4 d8 a fis d fis d'fis, e d'cis d4. d,4^"3)"\bar ":..:" a'8 d e^"4)" d^"4)" fis4^"+" g8 a( b^"4)" a^"4)") fis( e^"4)" d^"4)") b^"1)" cis b cis4 d8 e4^"3)"\times 2/3 {fis16( e d)} cis8 b\sb a d( e d) fis4^"+" g8 a4^"3)" g8 fis e d b16( cis) d8 b cis16( d) e8 cis\grace {e8} d4.^"5)" d,4\bar ":|." ...