geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2017-06-14 14:52:44
g'
admin
120

2017-07-24 13:38:06
d
major
4*1
a8 a d4 a d8 e d e\times 2/3 {fis8 g fis}\times 2/3 {e8 fis e} d4 fis8( g) a4 fis8 g a4 g8 fis e d cis d e4\sb fis8 e d4 d8 cis d fis e d cis d cis d e4 fis e a8( b) gis4.\trill a8 a4\sb gis8( fis) e d cis b a4 a8~a8 a b gis b a2.\bar ":..:" cis8 d e4 ci8( d) e4 fis e8 d cis d e4 fis d d8 cis d4 cis8 b ais4.gis8 fis4\sb fis,8 fis fis4 ...
2/2
admin HesterDr

2017-07-24 13:38:06
a8 a d4 a d8 e d e\times 2/3 {fis8 g fis}\times 2/3 {e8 fis e} d4 fis8( g) a4 fis8 g a4 g8 fis e d cis d e4\sb fis8 e d4 d8 cis d fis e d cis d cis d e4 fis e a8( b) gis4.\trill a8 a4\sb gis8( fis) e d cis b a4 a8~a8 a b gis b a2.\bar ":..:" cis8 d e4 ci8( cis8( d) e4 fis e8 d cis d e4 fis d d8 cis d4 cis8 b ais4.gis8 fis4\sb fis'8 fis fis4 fis,8 fis fis4 fis'8 fis fis4 fis,8 fis fis4 fis'8 g fis4 e8 d cis4.\trill b8 b2 b4\sb a8 a d4 a d8 e d e \times 2/3 {fis8 g fis}\times 2/3 {e8 fis e} d4 fis8( g) a4 fis8 g a4 g8 fis e d cis d e4\sb a b8 g a b e, fis g e a fis g a d, e fis d g4 fis8 e fis4 e8 d d4 d8~d8 d a b cis d2 d,4\bar ":|." ...
120 132