geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2017-06-14 14:52:44
g'
admin
120

2017-08-16 13:04:37
f
major
f'4 c f8. f16 g8. g16 a8. a16 g8. g16 f8. a16 g( a) f8 e4\trill~e16\sb c d e f8. f16 f8. c16 d8. d16 d( e) c8 bes8. bes16 bes( c) a8 g4 g8\sb a16 bes c8. c16 c( d) b8 c4 c8 b16 c d8. d16 d( e) cis8 d4 e\trill\sb f16( g) e8 d16( c) b8 c4 c\bar ":..:" f8. f16 f( g) a8 d,8. d16 d8 e16( f) g8. f16 e8. d16 cis4\trill a\sb f'8. f16\times 2/3 {f8 g a} bes8. bes16 bes4 e,8. e16\times 2/3 {e8 f g} a8. a16\times 2/3 {a8\sb g f}\times 2/3 {g8 a f}\times 2/3 {e8 d cis} d4 d8 e16 f g8. g16 g( a) f8 e4\trill~e16\sb c d e f8. f16 f( e) f8 d4. d8 e8. e16 e( d) c8 f4 g\trill\sb a16( g) f8 f16( g) e8 f4 f\bar ":|." ...
2/4
admin HesterDr

2017-08-16 13:04:37
120 108