geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2017-06-14 14:52:44
g'
admin
120

2017-08-16 14:50:03
g
dorian
g8 fis g4 d'\grace {c16 d} es2 d4 f,8 e f4 c'\grace {bes16 c} d2 d4\sb d d,8 d d d d4 d'c bes\trill c8 bes a g fis4\trill e8 fis d4\sb g8 fis g4 d'\grace {c16 d} es2 d4 f,8 e f4 c'\grace {bes16 c} d2 c4\sb d d,8 d d d d4 g'8( fis) g a,bes4\trill c8( bes) a bes g2.\bar ":..:" bes4 d f d\trill c8 d bes4 g'8( f) es d c bes a4\trill g8 a f4\sb d'8 f f f f f c f f f f f d f f f f f c f f f f f d4 es8( d) c d bes2\trill d4\sb g8 fis g4 a\grace {g16 a} bes2 a4 g8 fis g4 a d,2 c4\sb bes8 a bes4 d a2 d4 g, g8( bes) a g fis\trill e d4 d'8 a bes4\trill c8 bes a bes g2.\bar ":|." ...
3/4
admin HesterDr

2017-08-16 14:50:50
g8 fis g4 d'\grace {c16 d} es2 d4 f,8 e f4 c'\grace {bes16 c} d2 d4\sb c4\sb d d,8 d d d d4 d'c bes\trill c8 bes a g fis4\trill e8 fis d4\sb g8 fis g4 d'\grace {c16 d} es2 d4 f,8 e f4 c'\grace {bes16 c} d2 c4\sb d d,8 d d d d4 g'8( fis) g a,bes4\trill c8( bes) a bes g2.\bar ":..:" bes4 d f d\trill c8 d bes4 g'8( f) es d c bes a4\trill g8 a f4\sb d'8 f f f f f c f f f f f d f f f f f c f f f f f d4 es8( d) c d bes2\trill d4\sb g8 fis g4 a\grace {g16 a} bes2 a4 g8 fis g4 a d,2 c4\sb bes8 a bes4 d a2 d4 g, g8( bes) a g fis\trill e d4 d'8 a bes4\trill c8 bes a bes g2.\bar ":|." ...
120 132

2018-05-28 19:58:45
treble
g8 fis g4 d'\grace {c16 {c16( d} es2 es2) d4 f,8 e f4 c'\grace {bes16 {bes16( c} d2 d2) c4\sb d d,8 d d d d4 d'c bes\trill c8 bes a g fis4\trill e8 fis d4\sb g8 fis g4 d'\grace {c16 {c16( d} es2 es2) d4 f,8 e f4 c'\grace {bes16 {bes16( c} d2 d2) c4\sb d d,8 d d d d4 g'8( fis) g a,bes4\trill c8( bes) a bes g2.\bar ":..:" bes4 d f d\trill c8 d bes4 g'8( f) es d c bes a4\trill g8 a f4\sb d'8 f f f f f c f f f f f d f f f f f c f f f f f d4 es8( d) c d bes2\trill d4\sb g8 fis g4 a\grace {g16 {g16( a} bes2 bes2) a4 g8 fis g4 a d,2 c4\sb bes8 a bes4 d a2 d4 g, g8( bes) a g fis\trill e d4 d'8 a bes4\trill c8 bes a bes g2.\bar ":|." ...