geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2017-06-14 14:52:44
g'
admin
120

2017-09-06 14:28:02
g
dorian
d'4 d g fis2\trill fis4 g2 a4 bes2 bes4\sb d, d g fis2\trill fis4 g a bes a2.\bar ":..:" d,4 d es f2 f4 f g2 c,\trill c4\sb d es f g a bes d,8 es c4.\trill bes8 bes2.\sb f'4 f4. g8 es2\trill es4 a bes g fis4.\trill e8 d4\sb bes'2 bes4 a bes g a fis4.\trill g8 g2.\sb f4 g8 f es d es4 c\grace {bes8} a4 bes8( c) a4.\trill g8 g2.\bar ":|." ...
3/4
admin HesterDr

2018-05-28 20:11:39
treble
d'4 d g fis2\trill fis4 g2 a4 bes2 bes4\sb d, d g fis2\trill fis4 g a bes a2.\bar ":..:" d,4 d es f2 f4 f g2 c,\trill c4\sb d es f g a bes d,8 es c4.\trill bes8 bes2.\sb f'4 f4. g8 es2\trill es4 a bes g fis4.\trill e8 d4\sb bes'2 bes4 a bes g a fis4.\trill g8 g2.\sb f4 g8 f es d es4 c\grace {bes8} a4 {bes8(} a4) bes8( c) a4.\trill g8 g2.\bar ":|." ...