geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2017-06-14 14:52:44
g'
admin
120

2017-09-13 20:04:24
a
major
a4 cis e a gis8 fis e d cis d e4 fis b,2\trill e,4\sb d'8 e, cis'e, b'e, d' e, cis'e, b'e, cis'b a4 gis\trill a2.\bar ":..:" cis8\trill b a b cis d e d cis b a e'fis e d e fis gis a2 b,4\sb a'8 b, gis'b, fis'b, a'b, gis'b, fis'b, gis'fis e4 dis\trill e4.\sb e8 fis gis a4 gis8( fis) e d cis d e4 fis b,8 cis d4 e b2\trill e,4\sb d'8 e, cis'e, b'e, d' e, cis'e, b'e, cis'4\trill d8( cis) b cis a2.\bar ":|." ...
3/4
admin HesterDr
120 132