geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2017-06-14 14:52:44
g'
admin
120

2018-01-05 13:58:08
c
minor
treble
c,4 es g es\trill d8 es c4 c'c8 b c d f,2\trill f4 es\trill d g8 f es4 d8 es c4 d8 es f es d c b4\trill a8 b g4 c es g es d8 es c4 c'c8 b c d f,2\trill f4 es d g8 f es4\trill d8 es c4 d g, b c2.\bar ":..:" es4 g bes g f8 g es4 c'c8 d es f d2\trill d4 g8 f es d c bes a g f es d c bes4 bes'a\trill bes2 bes4 as^"1)" as as g g g c c c b2 b4 c, es g es\trill d8 es c4 d g, b\trill c2.\bar ":|." ...
3/4
admin HesterDr
120 132
1) Vier maten met dubbelgrepen in de bron.

2018-01-05 14:05:37
c,4 es g es\trill d8 es c4 c'c8 b c d f,2\trill f4 es\trill d g8 f es4 d8 es c4 d8 es f es d c b4\trill a8 b g4 c es g es d8 es c4 c'c8 b c d f,2\trill f4 es d g8 f es4\trill d8 es c4 d g, b c2.\bar ":..:" es4 g bes g f8 g es4 c'c8 d es f d2\trill d4 g8 f es d c bes a g f es d c bes4 bes'a\trill bes2 bes4 as^"1)" as as g g g c c c b2 b4 c, es g es\trill d8 es c4 d g, b\trill c2.\bar ":|." c'4^"trio" g'g g8( f) es d c4 as'( g) f es d c b4\trill a8 b g4 f f f d'f,8 es f d es4 es es c'es,8 d es c d4 c'b\trill c2._"fin"\bar ":..:" bes4 es es es d8 c bes as g4 g'g g bes8 g es4 as,^"2)" as as g g g f es'd es2 es4 a, c8 bes a g fis4\trill d2 a'4 c8( bes) a g fis4 d2 c'4^"2)" c c bes bes bes a g fis\trill g2.\dc\bar ":..:" ...
1) Vier maten met dubbelgrepen in de bron. 2) Twee maten met dubbelgrepen in de bron.

2018-01-07 21:51:29
minor dorian

2018-01-07 21:51:49
c,4 es g es\trill d8 es c4 c'c8 b c d f,2\trill f4 es\trill d g8 f es4 d8 es c4 d8 es f es d c b4\trill a8 b g4 c es g es d8 es c4 c'c8 b c d f,2\trill f4 es d g8 f es4\trill d8 es c4 d g, b c2.\bar ":..:" es4 g bes g f8 g es4 c'c8 d es f d2\trill d4 g8 f es d c bes a g f es d c bes4 bes'a\trill bes2 bes4 as^"1)" as as g g g c c c b2 b4 c, es g es\trill d8 es c4 d g, b\trill c2.\bar ":|." c'4^"trio" g'g g8( f) es d c4 as'( g) f es d c b4\trill a8 b g4 f f f d'f,8 es f d es4 es es c'es,8 d es c d4 c'b\trill c2._"fin"\bar ":..:" bes4 es es es d8 c bes as g4 g'g g bes8 g es4 as,^"2)" as as g g g f es'd es2 es4 a, c8 bes a g fis4\trill d2 a'4 c8( bes) a g fis4 d2 c'4^"2)" c c bes bes bes a g fis\trill g2.\dc\bar ":..:" ...

2018-05-28 21:08:02
c,4 es g es\trill d8 es c4 c'c8 b c d f,2\trill f4 es\trill d g8 f es4 d8 es c4 d8 es f es d c b4\trill a8 b g4 c es g es d8 es c4 c'c8 b c d f,2\trill f4 es d g8 f es4\trill d8 es c4 d g, b c2.\bar ":..:" es4 g bes g f8 g es4 c'c8 d es f d2\trill d4 g8 f es d c bes a g f es d c bes4 bes'a\trill bes2 bes4 as^"1)" as as g g g c c c b2 b4 c, es g es\trill d8 es c4 d g, b\trill c2.\bar ":|." c'4^"trio" g'g g8( f) es d c4 as'( g) f es d c b4\trill a8 b g4 f f f d'f,8 es f d es4 es es c'es,8 d es c d4 c'b\trill c2._"fin"\bar c2.\fermata\fine\bar ":..:" bes4 es es es d8 c bes as g4 g'g g bes8 g es4 as,^"2)" as as g g g f es'd es2 es4 a, c8 bes a g fis4\trill d2 a'4 c8( bes) a g fis4 d2 c'4^"2)" c'4^"1)" c c bes bes bes a g fis\trill g2.\dc\bar ":..:" ...
1) Vier maten met dubbelgrepen in de bron. 2) Twee maten met Enkele maten: dubbelgrepen in de bron.

2018-08-14 15:41:51
1) Enkele maten: dubbelgrepen Dubbelgrepen in de bron. bron in m.25 t/m 28 en m.56 en 57.