geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

0000-00-00 00:00:00
admin
120

2018-05-19 19:20:04
c
major
treble
g'
c,4 e g c4 e g c,,4 f a c4 f a c,,4 e g c4 e g a8( g) g( f) f( e) e4 f16( e d e) d4 \bar ":..:" g4 e g a16( g fis g) fis2 \ficta fis4 d \ficta fis g16( f e f) e2 c,,4 e g c4 e8 g b16( c b c) b16( a g f) e4 d d2\trill c4 \bar ":..:" e4 d c d16( c b c) b2 f4 e d e16( d c d) c2 g'8.( a16) f8.( g16) e4 a4 g e e8 g c g f8 e e2 d4 \bar ":..:" d4^"|" f^"|" b c8 d e c g4 d’^"|" f^"|" b^"|" c8 d e c g4 g'8.( a16) f8. ( g16) e4 a4 g f f16( e f d) c4 b d2 c4 \bar ":|." ...
3/4
admin JaspervdBergh

2018-05-19 19:22:52
c,4 e g c4 e g c,,4 f a c4 f a c,,4 e g c4 e g a8( g) g( f) f( e) e4 f16( e d e) d4 \bar ":..:" g4 e g a16( g fis g) fis2 \ficta fis4 d \ficta fis g16( f e f) e2 c,,4 c,4 e g c4 e8 g b16( c b c) b16( a g f) e4 d d2\trill c4 \bar ":..:" e4 d c d16( c b c) b2 f4 f'4 e d e16( d c d) c2 g'8.( a16) f8.( g16) e4 a4 g e e8 g c g f8 e e2 d4 \bar ":..:" d4^"|" f^"|" b b, c8 d e c g4 d’^"|" d'^"|" f^"|" b^"|" b,^"|" c8 d e c g4 g'8.( a16) f8. ( g16) e4 a4 g f f16( e f d) c4 b d2 c4 \bar ":|." ...

2018-06-04 08:11:12
c,4 e g c4 e g c,,4 f a c4 f a c,,4 e g c4 e g a8( g) g( f) f( e) e4 f16( e d e) d4 \bar ":..:" g4 e g a16( g fis g) fis2 \ficta fis4 f4 d \ficta fis f g16( f e f) e2 c,4 e g c4 e8 g b16( c b c) b16( a g f) e4 d d2\trill c4 \bar ":..:" e4 d c d16( c b c) b2 f'4 e d e16( d c d) c2 g'8.( a16) f8.( g16) e4 f4 a4 g e e8 g c g f8 e e2 d4 \bar ":..:" d4^"|" f^"|" b, c8 d e c g4 d'^"|" f^"|" b,^"|" c8 d e c g4 g'8.( a16) f8. ( g16) e4 a4 g f f16( e f d) c4 b d2 c4 \bar ":|." ...

2018-06-04 08:12:35
c,4 e g c4 e g c,,4 f a c4 f a c,,4 a,,4 c e g c4 c'4 e g a8( g) g( f) f( e) e4 f16( e d e) d4 \bar ":..:" g4 e g a16( g fis g) fis2 f4 d f g16( f e f) e2 c,4 e g c4 e8 g b16( c b c) b16( a g f) e4 d d2\trill c4 \bar ":..:" e4 d c d16( c b c) b2 f'4 e d e16( d c d) c2 g'8.( a16) f8.( g16) f4 a4 g e e8 g c g f8 e e2 d4 \bar ":..:" d4^"|" f^"|" b, c8 d e c g4 d'^"|" f^"|" b,^"|" c8 d e c g4 g'8.( a16) f8. ( g16) e4 a4 g f f16( e f d) c4 b d2 c4 \bar ":|." ...

2018-06-04 08:14:04
c,4 e g c4 e g c,,4 f a c4 f a a,,4 c e c'4 e g a8( g) g( f) f( e) e4 f16( e d e) d4 \bar ":..:" g4 e g a16( g fis g) fis2 f4 d f g16( f e f) e2 c,4 e g c4 e8 g b16( c b c) b16( a g f) e4 d d2\trill c4 \bar ":..:" e4 d c d16( c b c) b2 f'4 e d e16( d c d16( f bes es d) c2 es2 g'8.( a16) f8.( g16) f4 a4 g e e8 g c g f8 e e2 d4 \bar ":..:" d4^"|" f^"|" b, c8 d e c g4 d'^"|" f^"|" b,^"|" c8 d e c g4 g'8.( a16) f8. ( g16) e4 a4 g f f16( e f d) c4 b d2 c4 \bar ":|." ...

2018-07-19 16:34:29
c,4 e g c4 e g c,,4 f a c4 f a a,,4 c e c'4 e g a8( g) g( f) f( e) e4 f16( e d e) d4 \bar ":..:" g4 e g a16( g fis g) fis2 f4 d f g16( f e f) e2 c,4 e g c4 e8 g b16( c b c) b16( a g f) e4 d d2\trill c4 \bar ":..:" e4 d c d16( c b c) b2 f'4 e d d16( f bes es e16( d c d) es2 c2 g'8.( a16) f8.( g16) f4 e4 a4 g e e8 g c g f8 e e2 d4 \bar ":..:" d4^"|" f^"|" b, c8 d e c g4 d'^"|" f^"|" b,^"|" c8 d e c g4 g'8.( a16) f8. ( g16) e4 a4 g f f16( e f d) c4 b d2 c4 \bar ":|." ...
JaspervdBergh peterk

2018-07-19 16:37:35
c,4 e g c4 e g c,,4 f a c4 f a a,,4 c c,,4 e c'4 g c4 e g a8( g) g( f) f( e) e4 f16( e d e) d4 \bar ":..:" g4 e g a16( g fis g) fis2 f4 d f g16( f e f) e2 c,4 e g c4 e8 g b16( c b c) b16( a g f) e4 d d2\trill c4 \bar ":..:" e4 d c d16( c b c) b2 f'4 e d e16( d c d) c2 g'8.( a16) f8.( g16) e4 a4 g e e8 g c g f8 e e2 d4 \bar ":..:" d4^"|" f^"|" b, c8 d e c g4 d'^"|" f^"|" b,^"|" c8 d e c g4 g'8.( a16) f8. ( g16) e4 a4 g f f16( e f d) c4 b d2 c4 \bar ":|." ...

2020-10-05 09:59:35
c,4 e g c4 e g c,,4 f a c4 f a c,,4 a,,4 c e g c4 c'4 e g a8( g) g( f) f( e) e4 f16( e d e) d4 \bar ":..:" g4 e g a16( g fis g) fis2 f4 d f g16( f e f) e2 c,4 e g c4 e8 g b16( c b c) b16( a g f) e4 d d2\trill c4 \bar ":..:" e4 d c d16( c b c) b2 f'4 e d e16( d c d) c2 g'8.( a16) f8.( g16) f8.[( g16]) e4 a4 a g e e8 g c g f8 e f[ e] e2 d4 \bar ":..:" d4^"|" f^"|" d\staccatissimo f\staccatissimo b, c8 d e c g4 d'^"|" f^"|" b,^"|" d'4\staccatissimo f\staccatissimo b,\staccatissimo c8 d e c g4 g'8.( a16) f8. ( g16) g'8.[( a16]) f8.[( g16]) e4 a4 a g f f16( e f d) c4 b d2 c4 \bar ":|." "|." ...
peterk ellenvdg

2020-10-05 10:04:57
c,4 e g c4 e g c,,4 f a c4 f a a,,4 c e c'4 e g a8( g) g( f) f( e) e4 f16( e d e) d4 \bar ":..:" g4 e g a16( g fis g) fis2 f4 d f g16( f e f) e2 c,4 e g c4 e8 g b16( c b c) b16( a g f) e4 d d2\trill c4 \bar ":..:" e4 d c d16( c b c) b2 f'4 e d e16( d c d) c2 g'8.( a16) f8.[( g16]) e4 a g e e8 g c g f[ e] e2 d4 \bar ":..:" d\staccatissimo f\staccatissimo b, b,\staccatissimo c8 d e c g4 d'4\staccatissimo d'\staccatissimo f\staccatissimo b,\staccatissimo c8 d e c g4 g'8.[( a16]) g'8.( a16) f8.[( g16]) e4 a g f f16( e f d) c4 b d2 c4 \bar "|." ...