geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

0000-00-00 00:00:00
admin
120

2019-01-03 15:15:08
d
major
4*2
treble
g'
a4 a\grace {g8} fis4. g8 a4 a\grace {fis8} e4. fis8 g4 g\grace {g8} fis4\times 2/3 {g8 fis e} d4 e\grace {g8} fis4\grace {e8} d4\sb b''4 b\grace {g8} fis4. g8 a4 a\grace {fis8} e4. fis8 g4 g\grace {g8} fis4\times 2/3 {g8 fis e} d4\afterGrace e4\trill {d16 e} d2 a8 a d fis g e e4 a,8 a cis e fis d d4 a a d fis e4\times 2/3 {fis8 e d} cis4\afterGrace b4\trill {a16 b} a2\sb a'4 a a,4. b8 cis4 cis b a a'a a,4. b8 cis4\afterGrace b4\trill {a16 b} a2 a4 a\grace {g8} fis4. g8 a4 a\grace {fis8} e4. fis8 g4 g\grace {g8} fis4\times 2/3 {g8 fis e} d4 e\grace {g8} fis4\grace {e8} d4\sb b''4 b\grace {g8} fis4. g8 a4 a\grace {fis8} e4. fis8 g4 g\grace {g8} fis4\times 2/3 {g8 fis e} d4\afterGrace e4\trill {d16 e} d2\bar "|." ...
2/2
admin HesterDr
120 132

2019-01-03 15:17:46
a4 a\grace {g8} fis4. g8 a4 a\grace {fis8} e4. fis8 g4 g\grace {g8} fis4\times 2/3 {g8 fis e} d4 e\grace {g8} fis4\grace {e8} d4\sb b''4 b\grace a''4 a\grace {g8} fis4. g8 a4 a\grace {fis8} e4. fis8 g4 g\grace {g8} fis4\times 2/3 {g8 fis e} d4\afterGrace e4\trill {d16 e} d2 a8 a d fis g e e4 a,8 a cis e fis d d4 a a8 a d fis e4\times 2/3 {fis8 e d} cis4\afterGrace b4\trill {a16 b} a2\sb a'4 a a,4. b8 cis4 cis b a a'a a,4. b8 cis4\afterGrace b4\trill {a16 b} a2 a4 a\grace {g8} fis4. g8 a4 a\grace {fis8} e4. fis8 g4 g\grace {g8} fis4\times 2/3 {g8 fis e} d4 e\grace {g8} fis4\grace {e8} d4\sb b''4 b\grace a''4 a\grace {g8} fis4. g8 a4 a\grace {fis8} e4. fis8 g4 g\grace {g8} fis4\times 2/3 {g8 fis e} d4\afterGrace e4\trill {d16 e} d2\bar "|." ...