geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

0000-00-00 00:00:00
admin
120

2019-01-14 20:52:02
d
major
8*1
treble
g'
a8 fis4 r8 a8 fis4 r8 a8 fis4 a d r8 a8 d4 r8 a8 d4 r8 a8 d4\times 2/3 {e8 d e} fis4 r4^"1)"\sb fis2 d4 a g fis g2 g'8 fis e d fis e d cis fis,4 fis8. fis16 fis4 r4\sb cis'8 b a b cis4 cis e2 cis4 r4 d8 a fis a d4 d fis2 d4 r4\sb cis8 b a b cis4 cis e2 cis4 r4 d4. cis16 b a4 e cis r4\sb cis'4. a8 cis,4 cis cis8 a' gis b b4 a cis8 a cis a cis,4 cis cis8 cis d e cis4 cis8. cis16 d4 s4\bar ":..:" a'4.^"2)" a8 cis a e'cis g'4 e r8 a,8 a a d a d a d a fis d a'4 a8. a16 a4\sb d8 e fis4. fis8 g fis e d e4 cis8 cis cis4 cis8 d e4. e8 fis e d cis d4 fis,8 fis fis4 r4\sb g4 cis e d cis cis8. cis16 cis4 r8\sb a8 fis4 r8 a8 fis4 r8 a8 fis4 a d r8^"3)" a8 d4 r8 a8 d4 r8 a8 d4\times 2/3 {e8 d e} fis4 r8\sb d e cis cis cis cis4. e8 d fis, fis fis fis4. fis8 g4. g8 fis4 e fis r4\sb fis'4. d8 fis,4 fis fis8 d'cis e e4 d fis8 d fis d fis,4 fis g8 fis g a fis4 fis8. fis16 fis4 r4\bar ":|." ...
2/2
admin HesterDr
120 132
Maatstreep te veel in de bron in de maten 2 en 32. 1) Achtste rust in bron. 2) Kwartnoot in bron. 3) Rust ontbreekt in bron.

2019-01-22 18:50:40
a8 fis4 r8 a8 fis4 r8 a8 fis4 a d r8 a8 d4 r8 a8 d4 r8 a8 d4\times 2/3 {e8 d e} fis4 r4^"1)"\sb fis2 d4 a g fis g2 g'8 fis e d fis e d cis fis,4 fis8. fis16 fis4 r4\sb cis'8 b a b cis4 cis e2 cis4 r4 d8 a fis a d4 d fis2 d4 r4\sb cis8 b a b cis4 cis e2 cis4 r4 d4. cis16 b a4 e cis r4\sb cis'4. a8 cis,4 cis cis8 a' gis b b4 a cis8 a cis a cis,4 cis cis8 cis d e cis4 cis8. cis16 d4 cis4^"2)" s4\bar ":..:" a'4.^"2)" a'4.^"3)" a8 cis a e'cis g'4 e r8 a,8 a a d a d a d a fis d a'4 a8. a16 a4\sb d8 e fis4. fis8 g fis e d e4 cis8 cis cis4 cis8 d e4. e8 fis e d cis d4 fis,8 fis fis4 r4\sb g4 cis e d cis cis8. cis16 cis4 r8\sb a8 fis4 r8 a8 fis4 r8 a8 fis4 a d r8^"3)" r8^"4)" a8 d4 r8 a8 d4 r8 a8 d4\times 2/3 {e8 d e} fis4 r8\sb d e cis cis cis cis4. e8 d fis, fis fis fis4. fis8 g4. g8 fis4 e fis r4\sb fis'4. d8 fis,4 fis fis8 d'cis e e4 d fis8 d fis d fis,4 fis g8 fis g a fis4 fis8. fis16 fis4 r4\bar ":|." ...
Maatstreep te veel in de bron in de maten 2 en 32. 1) Achtste rust in bron. 2) Kwartnoot d in bron. 3) Kwartnoot in bron. 4) Rust ontbreekt in bron.