geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

0000-00-00 00:00:00
admin
120

2019-05-24 15:21:18
c
major
treble
g'
g'4 g c, c d8 e f d e4 c g'g c, c d8 e f e e2^"+"\bar ":..:" c8 d e d c4 e e^"+"d d^"+"c c8 d e d c4 e e^"+" d d^"+" c g'g c, c d8 e f d e2^"+"g4 g g a8 b c4 b8 a g4 r4 g8 a g f e f e d c4 c c\sb g c e8 d c4 c c e8 d c2^"+"c4 e8 d c4 c c e8 d c2^"+"\bar ":|." ...
4/4
admin HesterDr
120 132

2019-05-24 15:22:43
g'4 g c, c d8 e f d e4 c g'g c, c d8 e f e d e2^"+"\bar ":..:" c8 d e d c4 e e^"+"d d^"+"c c8 d e d c4 e e^"+" d d^"+" c g'g c, c d8 e f d e2^"+"g4 g g a8 b c4 b8 a g4 r4 g8 a g f e f e d c4 c c\sb c g c e8 d c4 c c e8 d c2^"+"c4 c2^"+"\sb c4 e8 d c4 c c e8 d c2^"+"\bar ":|." ...