geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

0000-00-00 00:00:00
admin
120

2019-05-24 15:30:39
c
major
4*1
treble
g'
e'8 f g2 f4 e2^"+"d4 c c8 c c c c2\sb g'4 a2 g4 f2^"+" e4 d d8 d d d d2^"+" e8 d c4 e d8 c d4 f e8 d c4 e d8 c d4 f\sb e8 d c4 e g c g8 f e d c4 c8 c c c c2^"1)"\bar ":..:" b8 c d2 c4 b2^"+"a4 g g8 g g g g2\sb e'8 f g2 f4 e2^"+"d4 c c8 c c c c2\sb g'4 a f a g e g a f a g e\sb g a2 g4 f2^"+"e4 d d8 d d d d2^"+" e8 d c4 e d8 c d4 f e8 d c4 e d8 c d4 f\sb e8 d c4 e g c g8 f e d c4 c8 c c c c2.\bar ":|." ...
3/4
admin HesterDr
1) Gepuncteerde halve noot in bron.

2019-05-24 15:31:02
120 132

2019-07-18 14:57:19
132 148