geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

0000-00-00 00:00:00
admin
120

2019-06-13 13:48:12
f
major
treble
g'
f'8 c c16 f e f g8 c, c16 g'f g a8 g16 f\grace {g16^"1)" a} bes8 a g16 f e d c e f g a8 f d16 e f d g8 e c16 d e g^"2)" f e d c e d c b\grace {b4} c2\bar ":..:" ...
2/4
admin HesterDr
1) Achtsten voorslag in bron. 2) Gecorrigeerde noot in bron.

2019-06-13 13:53:35
f'8 c c16 f e f g8 c, c16 g'f g a8 g16 f\grace {g16^"1)" a} bes8 a g16 f e d c c\sb e f g a8 f d16 e f d g8 e c16 d e g^"2)" f e d c e d c b\grace {b4} {\ficta b4} c2\bar ":..:" c16( d es8) c16( d es8) es d16 c\grace {c8} d4 d16( e f8) d16 e f8 f e16 d\grace {d8} e4\sb f16 e d f e d cis e d e f g a8 g f e16 d e8 d16 cis d2^"3)"\sb c16 f a g f e d c d c bes a bes4 bes16 e g f e d c bes a g f e f4\sb f'8 c c16 f e f g e c8 c16 bes'a g a g f e g8 f16 e f2\bar ":|." ...
1) Achtsten voorslag in bron. 2) Gecorrigeerde noot in bron. 3) Gepuncteerde halve noot in bron.

2019-06-13 13:54:34
120 104

2019-07-23 13:34:56
f'8 c c16 f e f g8 c, c16 g'f g a8 g16 f\grace {g16^"1)" {g8 a} bes8 a g16 f e d c\sb e f g a8 f d16 e f d g8 e c16 d e g^"2)" g^"1)" f e d c e d c b\grace {\ficta b4} c2\bar ":..:" c16( d es8) c16( d es8) es d16 c\grace {c8} d4 d16( e f8) d16 e f8 f e16 d\grace {d8} e4\sb f16 e d f e d cis e d e f g a8 g f e16 d e8 d16 cis d2^"3)"\sb d2^"2)"\sb c16 f a g f e d c d c bes a bes4 bes16 e g f e d c bes a g f e f4\sb f'8 c c16 f e f g e c8 c16 bes'a g a g f e g8 f16 e f2\bar ":|." ...
1) Achtsten voorslag in bron. 2) Gecorrigeerde noot in bron. 3) 2) Gepuncteerde halve noot in bron.