geschiedenis: In dit Bos zingt Iris d'Herderinne, / Zilv're Beekjes vliet, vliet vliet


Legenda:

versie en wijzigingen

0000-00-00 00:00:00
ellenvdg
120

2019-11-20 21:26:29
g
major
treble
g'
g2 a4 b8. a16 b8. a16 g8. b16 a8. c16 b8. g16 a8. c16 b2\trill a8( g) d'2 c8( b) e2 d4 c2.\trill b g'2 b,4 c2 b8( a) b c b c d r8 d8 e fis d g r8 g4( b,) c8( b) a2\trill g4 d'2 dis4 e( b dis) e2 fis8( e) dis8. cis16 b4 g' fis2\trill b,4 c2 b4 a2\trill b4 g8. a16 g8. a16 b8. a16 g8. a16 b8. c16 b8. c16 d2 d4 e4. fis8 g b, a2.\trill d, d'4 e fis\times 2/3 {g8 a g}\times 2/3 {fis8 g fis}\times 2/3 {e8 fis e}\times 2/3 {d8 e d}\times 2/3 {c8 d c}\times 2/3 {b8 c b} e2 d4\times 2/3 {c8 d c}\times 2/3 {b8 c b}\times 2/3 {a8 b g} d'2\times 2/3 {g,8 a b} a2\trill g8( fis) g2.\bar ":|." ...
3/4
ellenvdg HesterDr

2019-11-20 21:40:39
g2 a4 b8. a16 b8. a16 g8. b16 a8. c16 b8. g16 a8. c16 b2\trill a8( g) d'2 c8( b) e2 d4 c2.\trill b g'2 b,4 c2 b8( a) b c b c d r8 d8 e fis d g r8 g4( b,) c8( b) a2\trill g4 d'2 dis4 e( b dis) b) dis e2 fis8( e) dis8. cis16 b4 g' fis2\trill b,4 c2 b4 a2\trill b4 g8. a16 g8. a16 b8. a16 g8. a16 b8. c16 b8. c16 d2 d4 e4. fis8 g b, a2.\trill d, d'4 e fis\times 2/3 {g8 a g}\times 2/3 {fis8 g fis}\times 2/3 {e8 fis e}\times 2/3 {d8 e d}\times 2/3 {c8 d c}\times 2/3 {b8 c b} e2 d4\times 2/3 {c8 d c}\times 2/3 {b8 c b}\times 2/3 {a8 b g} d'2\times 2/3 {g,8 a b} a2\trill g8( fis) g2.\bar ":|." ...
In dit Bos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zingt _ I -- ris _ "d'Her" -- de -- rin -- ne, Zil -- "v're" Beek -- jes _ vliet, _ _ _ _ vliet _ _ _ _ vliet _ met _ min ge -- druis, Zwijg Nach -- _ te -- gaal -- tje, _ Zwyg, _ _ zwyg, Nach -- te -- gaal -- tje die nu queelt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ van Min -- _ _ _ _ ne, En gy ge -- boom -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ te maak _ _ _ _ _ _ een _ _ zagt ge -- _ ruis.
120 132

2019-11-20 21:42:04
In dit Bos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zingt _ I -- ris _ "d'Her" -- de -- rin -- ne, Zil -- "v're" Beek -- jes _ vliet, _ _ _ _ vliet _ _ _ _ vliet _ met _ min ge -- druis, Zwijg Nach -- _ te -- gaal -- tje, _ Zwyg, _ _ zwyg, Nach -- te -- gaal -- tje die nu queelt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ van Min -- _ _ _ _ ne, En gy ge -- boom -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ te maak _ _ _ _ _ _ _ _ _ een _ _ zagt ge -- _ ruis.

2019-12-17 15:30:06
g2 a4 b8. a16 b8. a16 g8. b16 a8. c16 b8. g16 a8. c16 b2\trill a8( g) d'2 c8( b) e2 d4 c2.\trill b g'2 b,4 c2 c2\trill b8( a) b c b c d r8 d8 e fis d g r8 g4( b,) c8( b) a2\trill g4 d'2 dis4 e( b) dis e2 fis8( e) dis8. cis16 b4 g' fis2\trill b,4 c2 b4 a2\trill b4 g8. a16 g8. a16 b8. a16 g8. a16 b8. c16 b8. c16 d2 d4 e4. fis8 g b, a2.\trill d, d'4 e fis\times 2/3 {g8 a g}\times 2/3 {fis8 g fis}\times 2/3 {e8 fis e}\times 2/3 {d8 e d}\times 2/3 {c8 d c}\times 2/3 {b8 c b} e2 d4\times 2/3 {c8 d c}\times 2/3 {b8 c b}\times 2/3 {a8 b g} d'2\times 2/3 {g,8 a b} a2\trill g8( fis) g2.\bar ":|." ...
132 104

2019-12-17 15:32:05
104 112