geschiedenis: Kom dan, Kom dan, / Kom dan Herderinne


Legenda:

versie en wijzigingen

0000-00-00 00:00:00
ellenvdg
120

2019-11-27 16:19:45
g
major
treble
g'
g16 a b c d8 e d4\trill b b16 a g a b a g a b4\trill g d'8. e16 b8 c d4 d b8. a16 g8 g16 a b4\trill b d8. c16 b8 b16 c d4\trill d g8. fis16 e8 d e4\trill d d8. c16 b8 c d8. c16 b4 g'8 d e b cis8.\trill d16 d4\bar ":..:" g8. fis16 e8\trill d d8. c16 b8\trill b g16 a b c d8 g, a4(\trill g) g'8.( fis16 e8) d c4(\trill b) b8.( a16 g8) a b8.( a16 g8) a b8.( a16 g8) a b16 c a b g a b c d4\trill d g8 d e b c16 d b c a8 b c16 d b c a8 b g16 a b c d8 e a,4\trill g\bar ":|." ...
Kom _ _ _ _ _ _ dan, Kom _ _ _ _ _ _ _ _ dan, Kom dan Her -- de -- rin -- ne, Kom _ _ _ _ _ dan, Kom _ _ _ _ _ dan, Stelt uw zin tot min -- ne, Co -- ri -- don is u ge -- zint, Toont nu lief -- de die ons bint: Kom myn zoet -- je, Met uw goet -- je, Brengt _ _ _ _ uw vee, _ Hier _ _ ter stee, _ "'k Zal" _ _ met vreugd _ _ uw vee _ _ ge -- ley -- _ _ _ _ _ _ _ _ den, In deez groe -- ne kla -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ver -- wey -- den.
2/4
ellenvdg HesterDr

2019-11-27 16:22:37
120 104

2019-11-27 16:24:22
Herhaling van de laatste versregel in de bron.

2019-12-22 18:20:08
g16 a b c d8 e d4\trill b b16 a g a b a g a b4\trill g d'8. e16 b8 c d4 d b8. a16 g8 g16 a b4\trill b d8. c16 b8 b16 c d4\trill d g8. fis16 e8 d e4\trill d d8. c16 b8 c d8. c16 b4 g'8 d e b cis8.\trill d16 d4\bar ":..:" g8. fis16 e8\trill d d8. c16 b8\trill b g16 a b c d8 g, a4(\trill g) g'8.( fis16 e8) d c4(\trill b) b8.( a16 g8) a b8.( a16 g8) a b8.( a16 g8) a b16 c a b g a b c d4\trill d g8 g8^"1)" d e b c16 d b c a8 b c16 d b c a8 b g16 a b c d8 e a,4\trill g\bar ":|." ...
Herhaling van de laatste versregel 1) Herhalingsteken in tekst in de bron.

2019-12-30 13:58:10
104 96

2019-12-30 13:59:26
96 88