geschiedenis: Het roozen knopje Ontfangt graag een dropje / Des daauws om het Bytje te voên


Legenda:

versie en wijzigingen

0000-00-00 00:00:00
ellenvdg
120

2020-03-31 17:22:12
c
major
4*1
treble
g'
e4 a8. gis16 a8. b16 c8. d16 b4 e, a g f4. g8 e4 e e a4. gis8 a4 b4. a8 b4 c2 a8( b) c4 c d b b c a a b gis4. fis8 e4 a4. gis8 a4 b4. a8 b4 c2 a8( b) c4 c d b b c a a b gis4. fis8 e4 a4. gis8 a4 b4. a8 b4 c8 b c d e c d c d e f d e2 b4 c4. b8 a4 e4. a8 gis4 a2 \bar"|." ...
Het roo -- _ _ _ _ ze knop -- je Ont -- fangt graag een drop -- je Des daauws om het By -- tje te voên Maar _ "'t Bloem"-- tje ont -- loo -- ken En "'t By" -- tje ge -- doo -- ken Van on -- der het jeug -- di -- ge groen Kom _ "'t By"-- tje be -- laa -- gen In "'t krie" -- ken der da -- gen En geeft het zo me -- nig een zoe --_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n En geeft het zo me -- nig een zoen
3/4
ellenvdg MarianneBakker

2020-04-06 13:39:36
e4 e4^"Largo." a8. gis16 a8. b16 c8. d16 b4 e, a g f4. g8 e4 e e a4. gis8 a4 b4. a8 b4 c2 a8( b) c4 c d b b c a a b gis4. fis8 e4 a4. gis8 a4 b4. a8 b4 c2 a8( b) c4 c d b b c a a b gis4. fis8 e4 a4. gis8 a4 b4. a8 b4 c8 b c d e c d c d e f d e2 b4 c4. b8 a4 e4. a8 gis4 a2 \bar"|." ...

2020-04-06 16:12:36
Het roo -- _ _ _ _ ze knop -- je Ont -- fangt graag een drop -- je Des daauws om het By -- tje te voên Maar _ "'t Bloem"-- tje ont -- loo -- ken En "'t By" -- tje ge -- doo -- ken Van on -- der het jeug -- di -- ge groen Kom _ "'t By"-- tje be -- laa -- gen In "'t krie" -- ken der da -- gen En geeft het zo me -- nig een zoe --_ -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n En geeft het zo me -- nig een zoen