geschiedenis: 544. Wie sal ick dan


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-03-31 10:19:10
544. Wie sal ick dan
d
dorian
g'
a4 a4. a8 | d4 d4. e8 \sb | f4 e4.^"+" d8 | cis4.^"+" b8 a4 \sb | a4 a4 g4 | a4.^"+" g8 f4 \sb | f4 g8 a8 bes8 c8 | a2.^"+" \bar ":..:" a4 a4 g4 | f2^"+" f4 \sb | c'4 c4.^"+" b8 | c2. \sb | c4 d4 d4 | e4.^"+" d8 c4 \sb | c4 d8 c8 d8 e8 | f2. \sb | f4 e4^"+" d4 | cis4.^"+" b8 a4 \sb | d4 d4.^"+" cis8 | d2. ...
3/4
root
120
Transcriptie Simon Plantinga