geschiedenis: 640. Tweede Courant Constantijn


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-03-31 10:19:10
640. Tweede Courant Constantijn
d
dorian
4*1
g'
d'4 | d4. e8 f4 | d4 f4 g4 | a4. g8 f8 e8 \sb | d4 c8 d8 e8 f8 | g4. a8 g4 | g4 f4 g4 | e2.^"+" \sb | f4 g4 a4 | bes4. bes8 a8 g8 | a8 bes8 g4.^"+" f8 | f2 \bar ":..:" f4 | g4. a8 g8 f8 | g4 a2 | d,2. \sb | e4. d8 cis8 b8 | cis4 cis4 cis4 | d4 d4 d4 | e2.^"+" \sb | f4 f4 g4 | a4 g8 f8 e8 f8 | g8 f8 e4.^"+" d8 | d2 ...
3/4
root
120
Transcriptie Simon Plantinga