geschiedenis: 693. Ik ben gegroet van


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-03-31 10:19:10
693. Ik ben gegroet van
g
dorian
4*1
g'
d'4 | bes4^"+" c8 d8 g,4 g'4 | fis4^"+" g8 a8 d,4 \sb g8 fis8 | ees4 f8 g8 c,4 f8 ees8 | d4 ees8 f8 bes,4 ees8 d8 | c4 d8 ees8 a,4 d8 c8 | bes4 c8 d8 g,4 \sb d'4 | ees4 a,8 bes8 a4.^"+" g8 | g2. \sb d'4 | bes4^"+" c8 d8 g,4 g'4 | fis2. \bar ":..:" a,4 | fis4^"+" g8 a8 d,4 d'4 | b2.^"+" \sb g4 | e4^"+" f8 g8 c,4 c'4 | a2.^"+" \sb f'4 | d4 ees8 f8 bes,4 c8 d8 | g,4. a8 bes4 f'4 | g4 c,8 d8 c4.^"+" bes8 | bes2. \sb d4 | bes4^"+" c8 d8 g,4 g'4 | fis4^"+" g8 a8 d,4 \sb g8 fis8 | ees8 d8 c8 bes8 a4.^"+" g8 | g2. ...
4/4
root
120
Transcriptie Simon Plantinga