geschiedenis: 295. Schoon Isabel heb van myn leven


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-03-31 10:19:10
295. Schoon Isabel heb van myn leven
c
major
4*1
g'
r8 g8 | g8 b8 c4. b8 | a8 d8 d4 c8( b8) | c8( d8) d4. e8 | e2. \sb | e4 f4 g4 | c,2 g'4 | f4. e8 f4 | e4 d4. c8 | b4 c4 a4~ | a8 g8 g4. \sb d'8 | d4. e8 f4 | g4 f4. e8 | f4 d4 e4~ | e8 d8 c4. b8 | a4 \sb b8 cis8 d4 | e8( d8) d4. cis8 | d2. | r4 g8( a8) f4~ | f8 e8 f4 e4 \sb | d4. c8 b4 | c4 c4. b8 | c2 ...
3/4
root
120
Transcriptie Simon Plantinga