geschiedenis: De uijtreghtse vrede


Legenda:

versie en wijzigingen

2017-11-24 13:34:27
De uijtreghtse vrede
g
major
4
g'
b8 a | g4 d'2 c8 d e4 c2 \sb e8 d c4 b8 c a b c d b4 g2 b8 a | g4 d'2 c8 d e4 c2 \sb e8 d b4 a8 g fis g a fis g2.^"1)" \bar ":|." fis8 g | a g fis g a g fis e fis4 d2 \sb a'8 b c4 b8 c a b c d b4 g2 c8 d | e d c d e d c b c4 a2 \sb fis'8 g a4 g8 fis g fis e cis d2 r8^"2)" e8 d c | b4 g a4.^"1)" b8 c4 c,2 \sb c'8 b c4. b8^"3)" c4 d e a,2 e'8 fis | g4 fis e d g8 fis g a g4^"4)" \sb b, c8 d c b c a b fis g2 \bar "|." ...
2/2
root
120
Transcriptie: Frederik Advokaat Voortekening in bron: fis (2x) en cis 1) Punctering toegevoegd. 2) Rust toegevoegd. 3) Kwartnoot in bron. 4) Achtste noot in bron.

2017-11-24 13:34:27
...
root ellenvdg
Transcriptie: Frederik Advokaat Voortekening in bron: fis (2x) en cis 2 kruisen. 1) Punctering toegevoegd. 2) Rust toegevoegd. Geen rust in bron. 3) Kwartnoot in bron. 4) Achtste noot in bron.
0