geschiedenis: NLB125618_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2017-12-07 14:58:02
NLB125618_01
g
major
g'
b2\segno c8 d \grace {b} a2 b8 c \grace {g} fis2 \sb \times 2/3 {g8 a b} a d, e fis g a b2 c8 d \grace {b} a2 b8 c \times 2/3 {b a g} a4 fis_"+" g2.\fine \bar ":|." a2 b4 a8^\staccatissimo d( cis d) fis d b d a d g, d' \grace{fis,16[ g]} a2 b4 a8 d( cis d) fis d b e(dis e) g e cis fis( e fis) a fis d4 g \grace {fis8} e4 \grace {d8} cis^\mordent b a4 g \grace {g8} fis2 g8 a \grace {fis} e2 fis8 g a d b g' e cis d8 \times 2/3 {e16 d e} e4^"+"^"1)" d4 d4. e8 d\dc c\segno \bar "||" ...
3/4
root
120
Baspartij niet getranscribeerd. 1) Gepunteerde kwartnoot in bron.

2018-01-19 11:53:16
treble
...
root ellenvdg
Baspartij niet getranscribeerd. 1) Gepunteerde Gepuncteerde kwartnoot in bron.
0