geschiedenis: NLB004398_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004398_01
f
major
g'
g2 g4 g d2 f2 g4 bes2 a4 g2 f d f f g bes a g4 a2 g f4 g2 g2 g4 g d2 f2 g4 bes2 a4 g2 f d f f g bes a g4 a2 g f4 g2 g4 a a a a2 g4 bes a g a2 bes a4 bes f2 r4 f4 g g a2 g4 f e2 d r4 d4 f2 f g bes a g4 a2 g( f4) g1 ...
Neemt den tijdt waer mijn kint "'t quaet" wilt schou -- wen en schaemt u te seg -- ghen hier de waer -- heyt niet "'t Gaet" u siel aen wilt daer niet in flou -- wen want deur de -- se be -- schaemt -- heyt son -- de ghe -- schiet Een an -- der be -- schaemt -- heyt men oock noch siet Die glo -- ri biet En -- de ghe -- na -- de can brin -- ghen Laet u de Lief -- de daer toe doch dwin -- _ ghen.
4/4
admin
120
1