geschiedenis: NLB004400_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004400_01
g
dorian
g'
r4 g4 g8( a) bes( c) d2. d4 d c8( bes) c2 c r4 c4 c8 a bes bes d4( c4. bes8 a g a4) a g2 r4 g4 g8( a) bes( c) d2. d4 d c8( bes) c2 c r4 c4 c8 a bes bes d4( c4. bes8 a g a4) a g2 r4 g4 a d d c d r4 f4 e d c8 d c bes a2 r4 f'4 e d c8 d c bes a2 r2 d4 d bes8 d c4 c bes8( a bes c) d4 c4. bes8( a g a4) a g1 ...
Mensch laet _ u _ niet soo seer be -- _ we -- ghen Dat ghy op u -- wen vriendt _ _ _ _ _ ver -- stoort Want van _ den _ clap -- paert wort ghe -- _ cre -- ghen Smaet en lach -- ter die hem _ _ _ _ _ toe -- hoort Laet u niet dun -- cken voort Dyt ghy die cranc sijt van ma -- nier Een ye -- ge -- lijck meucht straf -- fen hier Want al -- le man en be -- taemt _ _ _ niet een straf -- _ _ _ baer woort
4/4
admin
120
1