geschiedenis: NLB004401_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004401_01
g
dorian
g'
r4 g4 g g8 g8 f4 d bes'( a8 g f4) bes4 a g8( e) f g4 f8 g2 r4 g4 g g8 g8 f4 d bes' a8( g) f4 bes4 a g8( e) f g4 f8 g2 r4 f4 f4 e f2 r4 f4 g a bes c4. bes8 bes4 a4 bes2 r4 g4 bes8 bes bes a bes4. bes8 bes bes a g f4 f4 g a bes a2 g2 f4 g1 ...
Lief kint laet u doch hier le -- _ _ ren De wijs -- heyd _ van u -- wer jeucht Soo wort ghy en -- de man myt ee -- _ re wijs en -- de _ ge -- sticht in deucht Gaet als ghy meucht tot haer als een die die saeyt en ploecht Ver -- wacht haer vruch -- ten soet Die sij u crij -- ghen doet Dan tot wat moey -- ten hier u voecht.
4/4
admin
120
1