geschiedenis: NLB004404_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004404_01
c
major
g'
c4 c c c4. b8 c a b4 a g4 g4.( a8) b4 c b a g2 c4 c c c4. b8 c a b4 a g4 g4.( a8) b4 c b a g2 c,4 g' a b4. c8 d4 c b( a) g2 g4 a2 g4 g4 e f e2 d4 c2 g'4 e f g a2 g4 g2 f4 e r4 g2 a4 a b c d c b( a) g2 g4 a2 g4 g2 f4 e c d c1 ...
Al meyt ge -- wel -- di -- ge seer crach -- tig en twist _ neyt hebt ghy ver -- staent Noch ry -- cke hier van goe -- de mach -- tich So valt _ ghy neyt in heur hant Want ve -- le wor -- ter hier in dit _ landt Be -- dro -- ghen deur sil -- ver en -- de goud "'t be" -- weegt oock wel co -- nin -- gen vail -- lant Daer -- om sy u twist neyt me -- nich -- _ fout en draecht tot heu -- ren vie -- re geen hout.
4/4
admin
120
1

2018-02-22 18:05:15
treble
...
Al meyt ge -- wel -- di -- ge seer crach -- tig en twist _ neyt hebt ghy ver -- staent stant Noch ry -- cke hier van goe -- de mach -- tich So valt _ ghy neyt in heur hant Want ve -- le wor -- ter hier in dit _ landt Be -- dro -- ghen deur sil -- ver en -- de goud "'t be" -- weegt oock wel co -- nin -- gen vail -- lant Daer -- om sy u twist neyt me -- nich -- _ fout en draecht tot heu -- ren vie -- re geen hout.

2018-02-22 18:06:13
Al meyt ge -- wel -- di -- ge seer crach -- tig tich en twist _ neyt hebt ghy ver -- stant Noch ry -- cke hier van goe -- de mach -- tich So valt _ ghy neyt in heur hant Want ve -- le wor -- ter hier in dit _ landt Be -- dro -- ghen deur sil -- ver en -- de goud "'t be" -- weegt oock wel co -- nin -- gen vail -- lant Daer -- om sy u twist neyt me -- nich -- _ fout en draecht tot heu -- ren vie -- re geen hout.