geschiedenis: NLB004407_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004407_01
c
major
g'
g4 g g c2 g4 a b c2 r4 c4 c c d4. c8 b4 c a2 g2 g4 g g c2 g4 a b c2 r4 c4 c c d4. c8 b4 c a2 g2 r4 c4 c g g4. f8 e4 f g2 c,2 c'2 d4 e2 c4 c2 b4 a2 d4 d d c b a g a2 g1 ...
Wie hier God vreest die sal be -- staen sijn we -- gen wel meyt groo -- ten ee -- ren maer wie Gods wet wilt van hem slaen die sal hier tot den sca -- den kee -- ren den ge -- nen die men hier siet lee -- ren vrees van Godt En sijn ge -- bot Sul -- len "'s re" -- gen -- ten eer ver -- mee -- ren.
4/4
admin
120
1