geschiedenis: NLB004427_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004427_01
f
major
g'
g4 d'4. d8 c a bes g a8 f g a bes c d4 f4 e d d c d2 a4 c4.( bes8) a g f4 bes a g2( f4) g2 g4 d'4. d8 c a bes g a8 f g a bes c d4 f4 e d d c d2 a4 c4.( bes8) a g f4 bes a g2( f4) g2 r4 f4 g a bes f4 g a bes bes4 a8 bes c d c( bes) a( g) a( bes4) a8 bes4 r4 d4 d d c a c8( bes a) g f4 bes4 a g f8 g4 f8 g1 ...
Een luy mensch is een steen ge -- lijc die hier leyt in het slijck wies op heft van den dijck moet we -- _ der -- om wa -- schen sijn han -- _ den Een on -- ge -- schict kunt niet ge -- leert "'t welck" hen tot boos -- heyt leert sijn va -- der hier ont -- eert "'t bringht" hem _ en "d' ou" -- ders ter sijn schan -- _ den Een wy -- se maecht den Heer be -- haecht en een ghe -- schic -- te man _ die _ siet _ na haer Maer die huer on -- ghe -- schict _ _ hier draecht brengt "d' ou" -- ders druck vrees en vaer.
4/4
admin
120
1