geschiedenis: NLB004429_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004429_01
f
major
g'
r4 g4 g g bes bes c c d d4 g,4 g bes bes c c d2 r4 d4 d d d c d es f d4 es d c bes c c bes2 bes4 d c d bes c a g c4 c bes g a a g2 bes4 d c d bes c a g c4 c bes g a a g2 ...
Wan -- neer men hier de oo -- ghen druct soo co -- men daer de tra -- nen uut wan -- neer het ye -- mandt wel ghe -- luct en "'t her" -- te "'t welck" veel in hem sluyt wort ghe -- treft soo sal men mer -- cken wat daer in ver -- bor -- gen was is hy vrient om vrient -- schaps wer -- cken quaemt hy num -- mer -- meer "'t on" -- pas.
4/4
admin
120
1