geschiedenis: NLB004452_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004452_01
f
major
g'
f4 f8 f f4 f f8( e) f( g) a2 a4 a8 a g4 f f e f2 f4 f8 f f4 f f8( e) f( g) a2 a4 a8~ a g4 f f e f2 r4 a4 g g f a4 g g f2 r4 f4 f f8 f f4 f8 f8 f e f g( a4) a bes4. bes8 a4 g2 f e4 f1 ...
Sijt ghy tot rech -- ter thier _ ghe -- _ set Ver -- heft u niet sulcx on -- be -- taemt Gheeft daer dat recht is niet _ be -- _ let "'T volck" "t'welck" _ duecht -- lijck is ver -- saemt Nie -- mant en blaemt daer ghy by quaemt Alst tijt is wilt swij -- ghen ee -- re sult ghy crij -- _ ghen Duecht -- lijck wert ghy dan ghe -- naemt.
4/4
admin
120
1

2018-02-22 18:17:34
treble
...
Sijt ghy tot rech -- ter er thier _ ghe -- _ set Ver -- heft u niet sulcx on -- be -- taemt Gheeft daer dat recht is niet _ be -- _ let "'T volck" "t'welck" _ duecht -- lijck is ver -- saemt Nie -- mant en blaemt daer ghy by quaemt Alst tijt is wilt swij -- ghen ee -- re sult ghy crij -- _ ghen Duecht -- lijck wert ghy dan ghe -- naemt.