geschiedenis: NLB004454_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-10-15 19:06:47
NLB004454_01
f
major
g'
f4 f c' c d bes c2 f,8( g) a( f) g4 f f e f2 f4 f c' c d bes c2 f,8( g) a( f) g4 f f e f2 c'4 c8 c f,4 f g8( a) bes( g) a2 a4 a8 a g4 f f e f2 a4 a8 a bes2. a4 a2 f4 f8 f g4 f f e f1 ...
Die daer Godt den Hee -- re vreest sel -- _ den _ o -- ver -- coemt hem leet Maect hem aen -- vech -- tingh be -- deest tot _ syn _ hulp is godt be -- reet En -- de van sij -- nen vi -- _ ant _ wreet wort hy dan door sijn hulp ver -- lost Godts woort dat is sijn cleet daer hy hem hier me dec -- ken cost.
4/4
admin
120
1